Vodstvo sindikata

PREDSEDNIK SINDIKATA:
Vladimir Lazić

E: vladimir.lazic@kclj.si

G: 031 721 773

T: 01 522 51 91

SEKRETAR SINDIKATA:
Iztok MODER

E: iztok.moder@gmail.com

G: 041 733 443

PODPREDSEDNICA SINDIKATA:
Milojka Kurtjak

E: milojka.ku@gmail.com

G: 070 808 915

Člani izvršilnega odbora:

Predsednik: Vladimir Lazić vladimir.lazic@kclj.si
Podpredsednica: Milojka Kurtjak milojka.ku@gmail.com
Sekretar: Iztok Moder, iztok.moder@gmail.com
Jakob Bačar
Samo Kos
Ida Žerovnik
Milita Lenarčič

 

Člani nadzornega odbora:  

Zoran Miklič

Lidija Turjačanin

Sandra Boh

Nada Jović

 

KOMISIJA ZA FINANČNO EKONOMSKE ZADEVE:

Predsednica: Natasa Slovenc, natasa.slovenc@kclj.si                                        

Daša Volk

Maja Škulj

 

KOMISIJA ZA POČITNIŠKO DEJAVNOST:   

Vodja: Bojana Elizabeta Vidovič bojana.vi@gmail.com

Namestnica: Nataša Slovenc, natasa.slovenc@kclj.si    

Irena Skok

 

KOMISIJA ZA ŠPORT IN KULTURO: 

Franci Horvat,  franci.horvat@siol.net

Lidija Posavec

Vilma Zakrajšek

 

ČASTNO RAZSODIŠČE: 

 

STATUTARNA KOMISIJA: 

Predsednik: Vladimir Lazić vladimir.lazic@kclj.si
Podpredsednica: Milojka Kurtjak milojka.ku@gmail.com
Sekretar: Iztok Moder, iztok.moder@gmail.com

 

KONFERENCA NEMEDICINE: 

Predsednik: Iztok Moder, iztok.moder@gmail.com

Namestnica: Milka Pavlović

 

KONFERENCA MS, bolničarjev, FT in DT:

Predsednica: Milojka Kurtjak, milojka.ku@gmail.com

Namestnica: Slavica Vujičič slavica.vujicic@kclj.si

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Zaloška 2
1525 Ljubljana