Vodstvo sindikata

PREDSEDNIK SINDIKATA:
Vladimir Lazić

E: vladimir.lazic@kclj.si

G: 031 721 773

T: 01 522 51 91

SEKRETAR SINDIKATA:
Iztok MODER

E: iztok.moder@gmail.com

G: 041 733 443

PODPREDSEDNIK SINDIKATA:
Aljaž OMAHNA

E: aljaz.omahna@kclj.si

G: 040 307 734

Člani izvršilnega odbora:

Predsednik: Vladimir Lazić vladimir.lazic@kclj.si
Podpredsednik: Aljaž Omahna aljaz.omahna@kclj.si
Sekretar: Iztok Moder, iztok.moder@gmail.com
Jakob Bačar
Samo Kos
Maša Lavrinc
Marinka Pugelj

 

Člani nadzornega odbora:  

Zoran Miklič

Lidija Turjačanin

Sandra Boh

Nada Jović

Miha Kovačič

 

KOMISIJA ZA POČITNIŠKO DEJAVNOST:   

Vodja: Bojana Elizabeta Vidovič bojana.vi@gmail.com

Namestnik:    

Irena Skok

Petar Kolakovič

Matej Cesutti 

 

KOMISIJA ZA ŠPORT IN KULTURO: 

Franci Horvat,  franci.horvat@siol.net

Lidija Posavec

Vilma Zakrajšek

 

STATUTARNA KOMISIJA: 

Predsednik: Vladimir Lazić vladimir.lazic@kclj.si
Podpredsednica: Aljaž Omahna aljaz.omahna@kclj.si
Sekretar: Iztok Moder, iztok.moder@gmail.com

 

KONFERENCA NEMEDICINE: 

Predsednik: Iztok Moder, iztok.moder@gmail.com

Namestnica: Milka Pavlović

 

KONFERENCA MS, bolničarjev, FT in DT:

Predsednik: Mojca Ljubi Berce

Namestnik: Matic Jager

 

IZLETNIŠKI KOTIČEK:

Maja Boh

Tatjana Jurčević

Anabela Antolin

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Zaloška 2
1525 Ljubljana