O sindikatu

Člani sindikata Kliničnega centra smo včlanjeni v Sindikat Kliničnega centra, ki je prostovoljna, samostojna, stanovska, nestrankarska, interesna organizacija delavcev, ki se združujejo zaradi uveljavljanja svojih pravic in interesov ter varovanja in izboljševanja svojega družbenega, ekonomskega in socialnega položaja.

Sindikat KC je pravna oseba in s tem nosilec pravic in obveznosti.
Skupaj s Sindikatom laboratorijske medicine Slovenije smo konec leta 2001 ustanovili Sindikat dejavnosti – Sindikati v zdravstvu Slovenije (SZS Pergam), ki se je povezav s sindikalno centralo – Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam. V prvi polovici leta 2002 je le ta prejel s strani Ministrstva za delo odločbo o reprezentativnosti za dejavnost zdravstva.

V sindikat se včlanite z izpolnitvijo pristopne izjave, ki jo lahko oddate v pisarni sindikata oziroma pošljete po pošti.

 

Uradne ure sindikalne pisarne
ponedeljek, od 8. do 12. ure,
torek, od 10. do 14. ure,                                     Telefon: +386-1-522-53-78
sreda, od 10. do 14. ure,
četrtek, od 8. do 12. ure,
petek, od 8. do 12. ure.

 

Pisarna sindikata je namenjena vsem članom, ki jih karkoli zanima glede delovanja sindikata oziroma bi radi skupaj z nami rešili kakšen problem.

V času uradnih ur skupaj rešujemo posamične probleme:

  • stavka, pogajanja in razreševanje sporov
  • obravnavanje aktov sindikata in aktov zavoda ter spremljanje zakonodaje
  • aktivnosti sindikata v zvezi z zagotovitvami ugodnosti članstva (srečanje članstva, dedek mraz, kolezija, popusti, organiziranje izletov, …)

Komunikacija in predstavitev sindikata

  • navznoter (članstvo)
  • navzven (zavod, ostale pravne osebe)

PREDSEDNIK SINDIKATA:
Vladimir LAZIĆ

PODPREDSEDNIK SINDIKATA:
Aljaž OMAHNA

SEKRETAR SINDIKATA:
Iztok MODER

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Zaloška 2
1525 Ljubljana