Spoštovani člani in članice Sindikata KC, ter vsi ostali delavci in delavke,

Najprej naj vsem skupaj izrazimo veliko zahvalo za Vaše članstvo v Sindikatu KC, saj brez Vas ne bi bilo niti nas. Želimo si, da bi tudi v prihodnje vsi zaposleni v UKCL in drugje, razumeli pomen sindikalne organiziranosti in borbe, ki jo Sindikat KC vsakodnevno opravlja za vse zaposlene v dejavnosti zdravstva! Naše dobro sodelovanje predvsem z Vami člani in prav tako bodočimi člani sindikata, je bistvenega pomena, saj je takšno sodelovanje gradnik vsakega uspešnega sindikata.

Praznik dela 1. Maj, je mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. maja vsako leto praznujejo v večini držav sveta, redka izjema so ZDA. Praznik je spomin na krvave demonstracije v ameriškem Chicagu leta 1886, znane pod imenom Haymarketski izgred, pa tudi največje praznovanje socialnih in gospodarskih dosežkov mednarodnega delavskega gibanja. V Sloveniji ga prav tako vsako leto praznujemo in mu namenjano kar nekaj pozornosti, saj ta praznik nosi s seboj odgovornost in sicer odgovornost vseh nas, da se borimo za ohranitev pridobljenih pravic in pridobivanje novih, da ne pozabimo, da so; 8 urni delovnik, 40 ur na teden, prosti vikendi, pravica do plačanega letnega dopusta, pravica do porodniške odsotnosti, naše najmočnejše orožje, možnost kolektivnega dogovarjanja in še mnogo več, pravice, ki so jih dosegli naši predhodniki sindikalisti!

Nikoli se ne smemo prepustiti konformizmu in misliti, da so pravice, ki jih imamo danes, nekaj samoumnevnega in da se za njih ni bilo potrebno boriti. To borbo nadaljujemo tudi danes, zato si iz vsega srca želim, da bi se naše besede slišale daleč in bi vsakemu od članov, ter vsem drugim, ki ne vidijo smisla v sindikalni organiziranosti in enotnosti, skupaj enotno in v en glas povedali, da smo tu z razlogom in nismo sami sebi namen. 

V nadaljevanju z veseljem objavljamo poslanico predsednika KSS Pergam, gospoda Jakoba Počivavška, ki je v svojem dopisu zelo dobro napisal: “V KSS PERGAM opažamo, da se na vsakem koraku ustvarjajo umetne delitve med delavci z namenom oteževanja skupnega organiziranja in oblikovanja skupnih zahtev. Ustvarja se vtis, da starejši delavci z ostajanjem v zaposlitvi odžirajo delovna mesta mlajšim, čeprav vse raziskave kažejo, da to ne drži! Prekarnim delavcem se predstavlja redno zaposlene kot tiste, ki stojijo na poti uresničevanja njihovih pravic; istočasno pa se prekarne delavce izrablja za izgovor v pozivih k zniževanju standarda redno zaposlenih. In ne nazadnje, največ (včasih prav hujskaškega) spodbujanja lažnega razdora je med zaposlenimi v zasebnem in zaposlenimi v javnem sektorju. Po načelu deli in vladaj se na koncu prav vsem skupinam delavcev odreka boljši standard!”

Mislim, da lahko s tako pomembno mislijo, kot jo je zapisal gospod Jakob Počivavšek tudi zaključimo in vsem skupaj le še zaželimo srečen 1. Maj, praznik vseh nas!

Lep sindikalni pozdrav,

Vladimir Lazić

Tajnik Sindikata KC