Ljubljana, 6.3. 2017

 

Za: vodstvo Onkološkega inštituta Ljubljana

Zlata Štiblar Kisić, generalna direktorica; zstiblar@onko-i.si

sjn@onko-i.si

 

V vednost: 

Ministrstvo za zdravje

javnost

 

Zadeva: javni poziv Onkološkemu inštitutu Ljubljana; ste pozabili na čistilke? 

 

Spoštovana, spoštovani, 

v petek, 13. januarja 2017 ste sprejeli odločitev o oddaji javnega naročila »Okolju prijazne storitve čiščenja« podjetju CLEANING d.o.o. Ponudnika ste očitno v veliki meri izbrali na podlagi »najnižje ponujene cene«, saj je izmed 100 možnih zbranih točk merilo »najnižja ponujena cena« vredna 75 točk. Začetek izvajanja pogodbe s podjetjem CLEANING d.o.o. je sicer 1.4. 2017. 

Pred dnevi smo pridobili informacijo s strani čistilk podjetja, ki trenutno še vedno izvaja storitve čiščenja na OI (tj. Sodexo), da naj bi jih predstavniki podjetja CLEANING d.o.o. seznanili z njihovo situacijo po prevzemu storitve čiščenja na podjetje CLEANING d.o.o.. Sporočili so jim, da nameravajo prevzeti cca. 10 delavk, ki trenutno čistijo objekt Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), ostale delavke (po besedah predstavnikov podjetja CLEANING d.o.o. predvsem starejše) ki čistijo objekt OI, pa ne nameravajo zaposliti. Povedano praktično; večini čistilk, ki v tem trenutku opravljajo čiščenje na vsej objektih OI, in katerega so opravljale že več let, s 1.4. 2017 grozi izguba zaposlitve. 

Vse to pa je posledica vašega vztrajanja na prenosu čiščenja objektov OI na zunanjega izvajalca, v tem trenutku na podjetje CLEANING d.o.o.. Kar je glede na vaše (!) podatke pravzaprav nerazumljivo – saj je mesečni strošek opravljanja storitve čiščenja s strani podjetja CLEANING d.o.o. le malenkost nižje od scenarija direktne zaposlitve čistilk. Z veliko opombo – vaši izračuni so po razpoložljivih informacijah opravljeni na postavki 40 zaposlenih čistilk pri zunanjem izvajalcu, v primeru scenarija direktne zaposlitve pa ste pripravili izračun za 60 (!) čistilk. Z 20 več (direktno zaposlenimi) čistilkami bi torej imeli le malenkost višje mesečne skupne stroške čiščenja. 

Poleg tega velja omeniti, da obstajajo primeri dobre prakse delodajalcev, ki so ravno zaradi ekonomske neupravičenosti najema zunanjih izvajalcev in nesmotrnosti takšnih postopkov opravili zaposlitev potrebnih kadrov. To se je pred kratkim zgodilo tudi v neposredni bližini Onkološkega inštituta v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Tam so zaposlili delavce za opravljanje internih prevozov, katere je predhodno opravljal zunanji izvajalec. To se je pokazalo kot pozitivna vzpodbuda tako z vidika stroškov dela, kot tudi pripadnosti zaposlenih, ki imajo tako kot vsi v Republiki Sloveniji pravico do dostojnega plačila za opravljeno delo in možnosti načrtovanja lastne prihodnosti, ki je pri raznoraznih “agencijah” in zunanjih izvajalcih pogosto vprašljiva.

Skratka; morebiti res nimate neposrednega pravnega vzvoda za direktno zaposlitev čistilk, ki v tem trenutku (se opravičujemo, že nekaj let) čistijo vaše prostore preko zunanjega izvajalca. Ampak; že zdaj gre pravzaprav za vaše čistilke, ki le pri vas in za vas čistijo vaše prostore. Obenem pa tudi s finančnega vidika nimate prav nobenih razlogov, da ne bi pričeli postopka direktne zaposlitve čistilk. Ali pa boste vse te čistilke, ki že toliko časa čistijo zgolj vaše prostore, kar pustili na cedilu, češ, da to ni vaša stvar? 

Spoštovana uprava OI, končajte to agonijo čistilk, in jih direktno zaposlite. 

 

V pričakovanju vašega takojšnjega konstruktivnega ukrepanja, 

 

Delavska svetovalnica        Sindikat Kliničnega centra Ljubljana 

Goran Lukić, l.r.                  tajnik: Vladimir Lazić, l.r.