ZAINTERESIRANA JAVNOST IN MEDIJI

 

Ljubljana, 8.3.2017

Št. dokumenta: DS-003/2017

 

ZADEVA: Zahteva za enakopravno obravnavo vseh javnih uslužbencev

 

Spoštovani,

 

V Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM, ki združuje prav vse poklice v dejavnosti zdravstva in v spodaj podpisanih sindikatih, v katere so poleg Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM v okviru KSS PERGAM tudi samostojno organizirane nekatere skupine zaposlenih, smo nad nedavnimi potezami Vlade RS oz. bolj natančno Ministrstva za zdravje, milo rečeno začudeni. Po nedavnih dogodkih, ko je ministrstvo za zdravje podpisalo stavkovni sporazum z zdravniškim sindikatom FIDES, dne 8.3.2017 pa ga je potrdila še Vlada in za katerega sindikalnim kolegom čestitamo, smo vendarle presenečeni nad odnosom in sporočilom, ki ga ministrstvo za zdravje sporoča za reševanje težav vseh ostalih zaposlenih v dejavnosti zdravstva.  Ne želimo polemizirati o racionalnosti sklenjenega dogovora, smiselnosti ali ustreznosti rešitev, vsebovanih v njem, ter o njihovi sprejemljivosti za preostali del zdravstva in javnega sektorja, nemudoma pa zahtevamo enako obravnavo in pogoje tudi za naše člane, druge zaposlene v zdravstveni dejavnosti, še zlasti glede na dejstvo, da vsaj področje plač še vedno ureja enoten plačni sistem. V Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM ne bomo pristali na neenakopravno obravnavo javnih uslužbencev glede na stopnjo izobrazbe, pogoje dela ali zahtevnost in vsebino dela, ki ga opravljajo, saj je vsako delo v zdravstvu del verige, ki bo, v kolikor ne bo sleherni del te verige enako močan kot naslednji, počila. Če je sporočilo sporazuma z zdravniki (pred tem pa s policisti) to, da je za izpolnitev svojih zahtev potreben konflikt ter grožnja in po potrebi izvedba sindikalnih aktivnosti, bomo temu sledili tudi sami.

V nadaljevanju predstavljamo nekatere problematike, na katere opozarjamo že vrsto let in jasno kažejo na to, da je za določene, najvplivnejše in najbolje plačane skupine v zdravstvu te težave mogoče reševati, za ostale pa očitno vedno zmanjka volje, energije, denarja. Poudarjamo, da zdravstva brez vseh zaposlenih od tistih z najnižjo stopnjo izobrazbe do tistih z najvišjo, ni! Da zdravnik lahko operira morajo biti operacijske dvorane očiščene, laboratorijske preiskave in izvidi narejeni, pregledi z magnetno resonanco in rentgenskimi slikanji opravljeni, podatki in izvidi morajo biti izdelani, natipkani in vpisani v računalniški program, zdravila v lekarnah pripravljena in izdana, strojni sistemi vzdrževani, hrana za paciente pripravljena in razdeljena itd..

Sindikat kliničnega centra  je na vodstvo UKCL že pred časom naslovil dopis, v katerem javno poziva vodstvo, naj zagotovi izplačevanje sredstev, ki jih namenja ZZZS za izvajanje dodatnih programov, med drugim tudi za skrajševanje čakalnih vrst, vsem zaposlenim, ki pri teh programih sodelujejo in jih izvajajo, ne le zdravnikom. Stanje do danes ni urejeno in neenaka obravnava zaposlenih, ki sodelujejo pri istem projektu se nadaljuje. Zato ni sprejemljivo, da bi bili na podlagi sklenjenega dogovora še dodatno nagrajeni zdravniki, ostali pa upoštevajoč dosedanjo prakso ne, saj je zdravnik samo del celotnega tima, ki brez sodelovanja slehernega sodelavca v timu ne bi mogel opraviti niti enega samega posega! Prav tako v Sindikatu Kliničnega centra že dlje časa opozarjajo na nepravilnosti in nezakonitosti v zvezi z odrejanjem in obračunavanjem presežka ur (v UKCL se še vedno ne upošteva predpisanih referenčnih obdobij in veliko število ur preko polne delovne obveze se prenaša iz meseca v mesec). O nezakonitostih so obveščali tako UKCL in Ministrstvo za zdravje kot tudi Inšpektorat RS za delo, pa vendar stanje ostaja enako in se ni rešilo ničesar!

V Sindikatu Farmacevtov Slovenije , že nekaj let opozarjajo na kadrovsko podhranjenost in na težave pri izvajanju lekarniške dejavnosti, prav tako pa zahtevajo sprejem oz. potrditev standardov in normativov za poklic farmacevta. Vedno večji pritisk se vrši, da se lekarniška storitev opravlja čim ceneje s čim manj kadra ter da se povečuje prodaja blaga in storitev na trgu, katere prihodki prepogosto končajo v proračunih ustanoviteljev in niso namenjeni za razvoj dejavnosti, kar je namen teh sredstev. Sedaj seveda sledi legitimno vprašanje zakaj Ministrstvu za zdravje to dopušča? Zakaj je en poklic v zdravstvu vreden več kot drugi, pa čeprav je zahtevnost dela primerljiva in mogoče v nekaterih primerih še zahtevnejša, prav tako pogoji dela.

V sindikatu FLORENCE že vrsto let opozarjajo na neurejen status medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, saj je že vse od leta 2004 tako pravno kot tudi v praksi popolnoma nejasno določeno razmerje med medicinskimi sestrami s srednješolsko in tistimi z višje oziroma visokošolsko izobrazbo. Odsotnost standardov in normativov, prevelike obremenitve zaposlenih, ki se še povečajo v času epidemij in drugih izrednih razmer, tožbe delodajalcev zaradi vračila preveč izplačanih plač, prenizko vrednotenje dela, že omenjeni prenosi neizplačanih ur ob prenizkem številu zaposlenih medicinskih sester povzročajo nezadovoljstvo in konflikte. In zaradi političnih igric in zavračanja sprejema Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim ureja področje zdravstvene nege, se kaotičnost razmer samo še povečuje.

V Sindikatu sevalcev Slovenije PERGAM prav tako že vrsto let opozarjajo na nujnost določitve jasnih in poenotenih kriterijev in opisov del in nalog radioloških inženirjev, zaposlenih na stopnjevanih delovnih mestih ter na nujnost ureditve standardov in normativov, ki so več kot očitno rak rana zdravstvenega sistema, saj si nihče ne želi prevzeti odgovornosti za sprejem takšnega pomembnega dokumenta. Zelo zaskrbljujoče se nam zdi, da nikoli nismo imeli sogovornika, ki bi po tem, ko bi težavam dejansko prisluhnil, poskušal le-te tudi aktivno reševati.

Tudi Sindikat SILMES je predvsem po zavodih, pa tudi v razmerju do ministrstva večkrat predstavljal zahteve po sprejemu standardov in normativov, opozarjal na kadrovske težave in neurejena razmerja med zaposlenimi na delovnih mestih v laboratorijski medicini, pa vendar vedno znova naletel na gluha ušesa.

Nobena od navedenih skupin niti drugi zaposleni v zdravstvu ne bodo, še posebej ne v enotnem plačnem sistemu, pristali na to, da se rešitve za isto težavo za nekatere skupine najdejo, za druge, tudi številčnejše skupine, pa ne. Skupna zahteva članov Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM in ostalih sindikatov s področja zdravstva pa je, da se nemudoma prične z odpravo anomalij, vzporedno pa tečejo pogajanja tudi za višje plače drugih zaposlenih v zdravstvu, upoštevaje dvig plač zdravnikov.

Glede na vsebino sporazuma med Vlado in FIDES in naša dosedanja pričakovanja, opozorila in zahteve nemudoma zahtevamo:

 

V upanju, da naš dopis tokrat ne bo naletel na gluha ušesa, pričakujemo, da nas boste najkasneje v roku 14 dni povabili na sestanek, kjer nam boste predstavili, kako konkretno boste pristopili h razreševanju naših, zgoraj naštetih zahtev, ki so utemeljene ne glede na dogovor med Vlado in FIDES, ob njegovi sklenitvi pa postajajo toliko bolj legitimne. V kolikor se dialog o naših zahtevah v pričakovanem roku ne bo začel ali ne bo kazal na njihovo hitro in konkretno razreševanje, lahko pričakujete odziv v obliki sindikalnih aktivnosti, ki bodo verjetno sovpadale tudi z zahtevami drugih skupin v javnem sektorju za enako obravnavo.

Lep pozdrav,

 

Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM

predsednik, prim. Matija Cevc dr. med. l.r.

 

Sindikat KC

Tajnik, Vladimir Lazić l.r.

 

SIFARM

Predsednik, Damir Domjan mag. farm, l.r.

 

FLORENCE

Predsednik, Miha Benet l.r.

 

SILMES

Predsednica, Mojca Završnik l.r.

 

SSS Pergam

Predsednik, Robert Kokovnik l.r.

 

V vednost:

 

 DOPIS – SZS PERGAM