V Sindikatu Kliničnega centra ostro obsojamo početje Vlade RS oz. največje stranke SMC, ki je več kot očitno poskrbela za šok na strani javnih uslužbencev, saj si je dovolila, da enostransko konča s pogajanji in na tak način samovoljno poskuša sprejeti predlagane spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o javnih uslužbencih, ki bistveno posegata tako v že pridobljene pravice javnih uslužbencev, kot uvajajo nove “rešitve”, ki le to niso.

Več kot potrebno je, da zato stopimo skupaj in pokažemo Vladi RS, da javni uslužbenci nismo samo številke in da je socialni dialog in možnost kolektivnega dogovarjanja nekaj, čemur se ne bomo tako lahkotno odpovedali in se bomo proti njihovemu početju borili z vsemi močmi. Ravno zaradi slednjega smo se odločili udeležiti opozorilnega protestnega shoda, ki bo v četrtek 9.6.2016 pred Vlado RS na Gregorčičevi ulici.

V ta namen sklicujemo tudi 3. Izredno sejo predsedstva Sindikata KC, ki se bo začela 9.6.2016 ob 11:15 uri pred prostori Sindikata KC, od tu se bomo pa odpravili naprej pred Vlado RS. Prosimo vse sindikalne zaupnike in poverjenike, da se zanesljivo udeležijo shoda in tako tudi sami nekaj naredijo, da vlada ne bo enostransko posegala v pravice nas vseh!

Kot smo to zapisali v izjavi za javnost obeh pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja, se z zapisanim ne bi mogli bolj strinjati: “Povsem očitno je, da se je vlada za izstop iz pogajanj in za opustitev socialnega dialoga odločila zavestno in da se je na to pripravljala dlje časa: čeprav se je z dogovorom novembra 2015 zavezala, da se bo s sindikati o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov začela pogajati takoj v začetku leta 2016, je z vsebinsko zahtevnimi pogajanji kljub opozorilom sindikatov zavlačevala vse do marca (7. 3. 2016) in jih enostransko končala pred koncem maja; prvič se je zgodilo, da bi katerakoli slovenska vlada v svojem izhodiščnem pogajalskem predlogu zagrozila z uveljavitvijo enostranskih ukrepov, če s sindikati ne bo dogovora; kljub vsebinsko jasnemu pogajalskemu okviru, da se dogovorimo o postopni odpravi še veljavnih ukrepov, je v pogajanja vsiljevala ponovno zamrznitev napredovanja v plačne razrede in nazive, ki smo jo z dogovorom odpravili šele konec lanskega leta; čeprav smo sindikati dvakrat zapored odstopili od svojega predloga in izpostavljali pripravljenost za iskanje kompromisa, je vlada pri svojem trmasto vztrajala in zavračala kakršnokoli popuščanje. Zaposleni v javnem sektorju ne zahtevamo nikakršnega novega zvišanja plač, nobene dodatne koristi, zahtevamo izključno pravico do pogajanj in spoštovanje podpisanih pogodb!”

Zato je zavajanje Vlade RS, da sindikati želimo neke nepredstavljive zneske in povišanje plač, popolnoma nepotrebno in nesmiselno, saj je vse kar si želimo, spoštovanje že podpisanih dogovorov!

 

VABILO NA 3. IZREDNO SEJO PREDSEDSTVA

NOVICA 24 UR

NOVICA MMC RTV SLO