V III. točki Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, ki smo jo sindikati podpisali konec leta 2015, sta se vladna in sindikalna stran zavezali, da bo do konca aprila 2016 sklenjen dogovor o posptopnem sproščanju varčevalnih ukrepov  v obdobju od 2017 – 2019.

 

Seveda je za nas ključnega pomena masa plač in njeno višanje, ki se potem lahko konkretno zrcali na prihodkih naših javnih uslužbencev, in bi omogočilo, da plačni sistem, kot je bil zasnovan leta 2008 dejansko zaživi z vsemi svojimi elementi. Tako bi imeli zaposleni v JS imeli možnost plačila povečanega obsega dela, delovne uspešnosti, polnih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in seveda poln regres.

 

Čeprav navedeni dogovor vsebuje določbo, da se bodo ti ukrepi odpravili do leta 2019, Vlada RS predlaga, da bi se to obdobje podaljšalo do leta 2020, zaradi zavez danih EU (Pakt Stabilnosti in rasti, pogodba o stabilnosti, Zakon o fiskalnem pravilu, ki je tudi zapisan v 148. člen Ustave RS). Vladni pogajalski predlog je zasnovan tako, da bi rast mase plač v JS bila vezana na rast BDP z odbitkom 1,7%. To v teoriji pomeni, če bi BDP znašal 2,5%, bi rast mase plač lahko dosegla največ 0,8% rasti BDP. Seveda se nam na tak predlog poraja kar nekaj vprašanj, na katere pa upamo, da bomo dobili odgovore v nadaljevanju pogajanj.

 

Sindikati se do vladnih izhodišč še nismo opredeljevali, saj tudi ni bilo danega konkretnega predloga kako bi se izvedla sama sprostitev posameznih varčevalnih ukrepov, ampak samo predlog, kako bi se povečevala masa plač za zaposlene v JS v obdobju od 2017 – 2020. Želijo si, da se najprej dogovorimo o sami masi plač, šele nato pa o sproščanju posameznih ukrepov. Tu moramo opozoriti na dejstvo, da se na na Vladi RS na žalost, niso pretirano ukvarjali z vprašanjem kaj se zgodi, če bo BDP npr. v višini 1,5%, kar neposredno pomeni, da z odbitkom 1,7% naredimo negativno rast mase plač. To je nas seveda nesprejemljivo.

 

Pri pogajanjih z vladno stranjo bomo še naprej sodelovali in se tudi posledično opredeljevali do njihovih konkretnih predlogov, ki so vezani na pogajanja o masi plač v JS za obdobje 2017 – 2020. Zavedati se moramo, da je to prvi (izhodiščni) vladni predlog in da bomo verjetno morali še kar nekaj časa preživeti za pogajalsko mizo, da bomo dosegli dogovor, sprejemljiv za obe strani.