Na temelju 22. člena statuta Sindikata KC sklicujemo 5.redno sejo Predsedstva Sindikata KC, ki bo v četrtek, 28. maja 2015, ob 12.30 uri, v predavalnici 2, pritličje UKCL, Zaloška 7, Ljubljana.

 

Sestanek bo predvidoma trajal do 14:30 ure.