VSEM MEDIJEM

V tej državi ni nič več svéto – ne podpisani dogovori, ne delovanje zdravstva in sociale, ne posameznik

Spoštovani,

34 dni po tem, ko smo zaposleni v sistemih zdravstva in socialnega varstva kot skrajni ukrep v sindikalnem boju organizirali enodnevno opozorilno stavko in natanko 34dni po tem, ko smo sindikati poslušali obljube vladne strani o pogajanjih in ureditvi razmer, se ni zgodilo popolnoma nič. Očitno aktualna vlada želi prav vse težave preložiti na prihodnjo, ob tem pa je požrla vse obljube in zanemarila vse podpisane dogovore. Sindikati združeno obsojamo ravnanje vladne strani in smo primorani o naših težavah še enkrat več opozoriti javnost.

Prepričani smo, da mora biti javnost podrobneje seznanjena z razlogi za morebitno novo, dlje časa trajajočo stavko v navedenih dejavnostih, ki se bo ob ignoriranju naših zahtev najverjetneje prej ali slej zgodila, saj je trenutna situacija nevzdržna. Zavedamo se, da smo v predvolilnem času, pa vendar je prav ta čas lahko priložnost, da se tudi politične stranke in njeni veljaki v predvolilnih soočenjih in na predstavitvah programov izjasnijo, kje v prihodnosti vidijo področje zdravstva in socialnega varstva. Ob tem bi hkrati želeli poudariti in zavrniti kakršnekoli špekulacije, da bi bila morebitna nova stavka v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva politično motivirana. Vladna nepripravljenost za dogovor jasno kaže, da politiki ni mar za zaposlene v teh dejavnostih in da bo morala prevzeti odgovornost za posledice. Vladi se namesto soočanja s težavami tistih, ki so za obvladovanje epidemije COVID-19 dali kri, znoj in celo svoja življenja, bolj mudi poigravati s predvolilno kampanjo in blatenjem vsakogar, ki se ji zdi moteč.

Zavedati se moramo, da sta zdravstvo in socialno varstvo sistema, ki sta v zadnjih dveh letih nosila pretežni del bremena epidemije. Javni zavodi, torej bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za starejše in ostali zdravstveni in socialnovarstveni zavodi, so prav vse svoje moči usmerili v pomoč prebivalstvu pri obvladovanju te globalne zdravstvene krize. Zdravniki, medicinske sestre, laboratorijski tehniki, inženirji in analitiki, psihologi, socialni delavci, logopedi, radiološki inženirji, sanitarni inženirji, fizioterapevti, delovni terapevti, farmacevtski tehniki in farmacevti, strežnice, vzdrževalci, zdravstveno-administrativni sodelavci, kuharji in njihovi pomočniki, perice, šivilje, receptorji, informatiki, finančno-računovodski delavci, strokovni delavci, pa seveda direktorji in vodstveni delavci – vsak, prav vsak med njimi je prispeval svoj kamen v mozaiku reševanja človeštva. Po dveh letih so utrujeni, izčrpani, izgoreli. Zapuščajo sistem, odhajajo na dolgotrajno bolniško odsotnost in sistem se ruši. In da se zruši, je očitno tudi cilj te Vlade.

V zdravstvu in socialnem varstvu je več kot 13.000 zaposlenih ostalo brez dviga plač, za nekatere pa je dvig zgolj za 1 plačni razred prav tako pomenil anomalijo. Če kdaj, bi si po tem dvoletnem požrtvovalnem obdobju zaslužili, da jim politika prizna, da niso zgolj številke, ki delajo. In to bistveno več, kot jih zavezuje pogodba o zaposlitvi. Ti delavci po podatkih SURS opravijo največ delovnih ur mesečno v Republiki Sloveniji. Na račun svojih družin, svojega prostega časa.

In kaj počne Vlada? Po dveh letih interventnih zakonov, ki so dosegli dvomestno številko in brez pravih analiz praznijo državni proračun, in po prvem krogu pogajanj za plače v tem sektorju, ki so bila predvsem namenjena gašenju požara in preprečitvi odhodov medicinskih sester in jih je bilo zato treba po njenih besedah zaključiti hitro, ne počne ničesar. Nasprotno, odločila se je, da bo prekršila dogovor, podpisan s sindikati. Dogovor, katerega izvršitev bi preprečila erozijo zdravstva in socialnega varstva. Dogovor, ki Vlado jasno zavezuje k odpravi nesorazmerij, in to s točno določenimi roki za njeno izpolnitev: pogajanja se morajo začeti do 15. 1. in zaključiti do 24. 4. 2022.

Ne pristajamo na tezo, da so pogajanja o razreševanju stavkovnih zahtev sindikatov zaključena, saj iz Dogovora (Uradni list RS, št. 181/21) jasno izhaja zaveza po sklenitvi novega Dogovora, z jasno določenim rokom, do katerega morajo biti pogajanja zaključena in predvsem z jasnim ciljem, da se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravijo nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J, ki so nastala v okviru pogajanj, ki so bila zaključena v novembru 2021 ali v okviru predhodnih pogajanj. Vladna izhodišča nastalih nesorazmerij niti približno ne naslavljajo, in sicer niti po naboru delovnih mest, niti po višini dviga plačnih razredov tistih delovnih mest, ki jih vladni predlog vsebuje. Za spremembo predloga oziroma za približevalni predlog pa vladna stran nima mandata, pravijo. Prav tako ostaja nerealizirana zahteva po sprejemu standardov in normativov, glede katere so prav tako že zdavnaj potekli roki za realizacijo, dogovorjeni v različnih stavkovnih sporazumnih v preteklosti. Naše zahteve so kristalno jasne in se nanašajo na prav vse zaposlene, od najnižje plačanih delavcev, do zdravnikov in zobozdravnikov.

Sindikati smo verjeli, da v pravni in socialni državi podpisane zaveze štejejo in podpisnike obvezujejo. Očitno smo se motili. V prvem delu pogajanj v novembru smo pristali na povišanje le nekaterim, saj je  Vlada zagotovila, da se bomo o dvigu plač vseh teh ostalih zaposlenih v sektorju pogovarjali kmalu, v zgoraj navedenem obdobju. Če bi sindikati novembra vedeli, da vlada določil dogovora ne namerava izpolniti, ne bi nikdar zaključili prvega dela pogajanj s podpisom aneksa in dogovora.

Prav tako ne bomo nikoli in nikdar postali lutke katerekoli vladne koalicije, stavkali in protestirali smo leta 2009, 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 in 2022, in po potrebi bomo stavkali vsakokrat, ko bodo naše zahteve ignorirane, preslišane in nespoštovane, dane zaveze pa prekršene, ne glede na to, ali je Vlada RS »leva«, »desna« ali »sredinska«! Če aktualna vlada ne bo realizirala svojih zavez in s tem omogočila sklenitve sporazuma o razrešitvi stavkovnih zahtev, sindikati pričakujemo, da se bo tega lotila nova Vlada nemudoma po volitvah. Če se to ne bo zgodilo, bomo sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva nadaljevali in stopnjevali stavkovne aktivnosti, pri čemer je mogoče tudi sodelovanje v širših stavkovnih aktivnostih z drugimi sindikati javnega sektorja, ki so prav tako napovedali sindikalne aktivnosti po volitvah.

Edini, ki se v tem trenutku trudimo za obstoj in učinkovito delovanje dveh za družbo izjemno pomembnih podsistemov: javnega zdravstva in javnega socialnega varstva, smo sindikati in zaposleni v teh dveh dejavnostih. Na svoja pleča smo prevzeli, kar naj bi bila temeljna naloga vsake vlade: vsem državljanom in državljankam zagotavljati enakopraven dostop do javnih podsistemov pravne države, ne glede na družbeni in socialni status posameznega državljana in državljanke. Toda naša Vlada ne želi javnega zdravstva, niti javnega socialnega varstva. Noče tistega, kar je najbolj pomembno za kakovost življenja prebivalcev Republike Slovenije. Nismo si mogli misliti, da v tej državi vladata le oblast zaradi oblasti in kapital, vladajočim pa za ljudi ni mar. Zato lahko za svojim mnenjem stojimo in ga povemo na glas: pred našimi očmi nam Vlada ruši vse, kar so temelji pravne in socialne države!

Zato in zato, ker Vlada ne upošteva lastnih dogovorov, so zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu naravnost prisiljeni k stavki. Ta bo ostalim državljanom še dodatno otežila dostop do storitev zdravstva in socialnega varstva in v še večjo stisko pahnila tiste, ki ta dva sistema najbolj potrebujejo in so od njiju odvisni. Čeprav zaposleni ne marajo stavkati, druge možnosti ni: janezi na ministrskih položajih so brez mandata, Vlada pa arogantna in brezčutna. V tej državi ni nič več svéto – ne podpisani dogovori ne delovanje zdravstva in sociale ne posameznik.

S spoštovanjem,

vodja stavkovnega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Irena Ilešič Čujovič l. r.

vodja stavkovnega odbora Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus l. r.

vodja stavkovnega odbora Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar l. r.

vodja stavkovnega odbora Sindikatov v zdravstvu Slovenije Pergam

Vladimir Lazić l. r.

vodja stavkovnega odbora SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije

Mateja Klep Breskvar l. r.

vodja stavkovnega odbora SINCE 07 – Sindikat centrov za socialno delo

Perica Radonjič l. r.

vodja stavkovnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Branimir Štrukelj l. r.