Ker vemo, da se številni ZAPOSLENI V UKC LJUBLJANA in na ONKOLOŠKEM INŠTITUTU Ljubljana soočate s PROBLEMATIKO PARKIRANJA V BLIŽINI svojih
delovnih mest, smo se v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana ter javnima podjetjema LPP in LPT dogovarili za možnost parkiranja na parkiriščih P+R
Stožice, Barje in Studenec (Fužine).
Od tam se boste nato lahko z direktno linijo, organizirano samo za zaposlene v UKC Ljubljana in na Onkološkem inštitutu Ljubljana, popeljali do Hrvatskega trga.

Cena celotne storitve, ki vključuje celodnevno parkiranje na izbranem parkirišču ter povratno vožnjo z direktnim avtobusom ali redno linijo, bo znašala
1,20 €. V kolikor je v posameznem koledarskem mesecu 22 delovnih dni, bo tako celoten znesek parkiranja in vožnje z avtobusom znašal 26,40 €. Hkrati rešitev omogoča, da NE potrebuejte mesečne vozovnice, temveč se lahko odločite dnevno glede na možnosti prihoda v službo. 

Urniki voženj smo sestavili s pomočjo skoraj tisoč izpolnjenih anket in bo potrebi v prihodnje dodatno prilagojen najbolj obremenjenim terminom.