Kot v naslovu piše si v Sindikatu KC prizadevamo za ureditev standardov in normativov za vse zaposlene v dejavnosti zdravstva. Ravno zato želimo pozdraviti pripravljenost MZ, da pristopi h reševanju te pereče problematike in je na to temo organiziralo sestanek z reprezentativnimi sindikati v dejavnosti zdravstva. Seveda je sestanek bil sklican zaradi priprave standardov in normativov za zaposlene v zdravstveni in babiški negi, vendar smo v Sindikatu KC dosegli, da se je v uradni zapisnik sklepov, s tega sestanka, napisala tudi zaveza, da bo MZ pristopilo in pozvalo stroko naj pripravi standarde in normative za vse zaposlene v dejavnosti zdravstva.

Prav tako je osrednja tema tega sestanka bila rešitev problematike SMS, ki je ključnega pomena tudi za kar nekaj naših članov, tako da smo tudi na tem področju dosegli pomemben preboj in se bo začelo tudi na tej problematiki bolj konkretno delati. Ustanovljena bo 4-članska komisija s sindikalne strani, ki bo v sodelovanju z MZ in MIZŠ, ter drugimi ustanovami proskrbela, da se bo ta problematika sistemsko uredila enkrat za vselej in sicer najaksneje do konca leta 2016. Prav tako smo vsi sindikati skupaj dosegli, da se tudi MZ zaveda, da je kadrovska podhranjenost v dejavnosti zdravstva na kritičnem nivoju.

Seveda smo na sestanku izpostavili tudi zaposlene v plačni skupini J, kjer se bo prav tako poskrbelo za pripravo standardov in normativov za poklice v dejavnosti zdravstva, v Sindikatu KC pa smo med drugim tudi postavili zahtevo po uresničenju že predolgo neizpolnjene zaveze po uskladitvi KPJS s panožnimi kolektivnimi pogodbami, v delu, ki se nanaša na uskladitev orientacijskih delovnih mest v plačni skupini J do IV. tarifne skupine, v višini enega plačnega razreda.

Skupaj smo dosegli veliko, med drugim tudi predajo več kot 11.000 overjenih podpisov v podporo predlogu Zakona o spremembi definicije minimalne plače v DZ, kar pomeni izvzem dodatkov za nočno delo, delo na dela prost dan in nedeljsko delo iz definicije minimalne plače, zato je pomembno, ne spati na lovorikah. Ob tem pozivamo vse zaposlene v dejavnosti zdravstva, naj se nam pridružijo v našem boju za bolj pravičen in srečen jutri.

V spodaj priloženi datoteki, si pa lahko preberete, kaj vse nam je uspelo uskladiti z MZ.

 

Lep sindikalni pozdrav,

Vladimir Lazić, tajnik Sindikata KC

 

SKLEPI DOSEŽENI NA MZ