(1) Opredelitev KSS PERGAM do IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU –ZPIZ-2F:

 

 
 

(2) Opredelitev KSS PERGAM do IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA:

 

 
 

(3) Opredelitev KSS PERGAM do Predloga davčne reforme: