​Spoštovani člani in članice,

Kot vam je znano, je KSS PERGAM skupaj z ostalimi sindikalnimi centralami maja letošnjega leta v Državni zbor vložila predlog za spremembo Zakona o minimalni plači, s katero bi iz zneska minimalne plače izvzeli dodatke za delo v nedeljo, za delo na dan praznika in za nočno delo. Iz minimalne plače bi za tiste z najnižjimi prejemki torej izvzeli dodatke za delo v najbolj neugodnem delovnem času, ki se doslej prejemnikom minimalne plače pri dejanskem izplačilu niso poznali.

 

LETAK ZA SPREMEMBO DEFINICIJE MINIMALNE PLAČE

OBRAZEC ZA VLOGO NA UPRAVNI ENOTI

 

Uvodoma se zahvaljujemo vsem tistim, ki ste prispevali podpise načelne podpore omenjenemu predlogu in ki so pospremili predlog zakona v Državni zbor. Skoraj 80.000 jih je bilo.

Za to, da bo v nadaljevanju Državni zbor predlog zakona tudi dejansko obravnaval, pa je potrebno v naslednjem koraku zbrati še najmanj 5.000 podpisov podpore predlogu zakona, ki morajo biti overjeni na upravni enoti. Predsednik Državnega zbora je kot datum za začetek zbiranja podpisov določil 1. 9. 2015. Tako se bo v torek, 1. 9. 2015 ob 8. uri v vseh upravnih enotah in krajevnih uradih v Sloveniji pričelo zbiranje najmanj 5.000 overjenih podpisov, kolikor jih sindikalne centrale skladno z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi potrebujemo za podporo našemu predlogu sprememb Zakona o minimalni plači.

Kljub temu, da je sicer skladno s tem zakonom predviden 60-dnevni rok zbiranja podpisov, je naš cilj, da potrebno število podpisov zberemo po možnosti že v prvih dneh zbiranja podpisov, zato pozivamo vse člane in članice, pa tudi vse druge, ki predlagano spremembo Zakona o minimalni plači podpirate, da se množično odzovete in na najbližji upravni enoti izpolnite obrazec za podporo predlogu zakona in na njem pred uradno osebo overite vaš podpis. Želimo namreč, da bi spremembe zakon začele veljati že s 1. 1. 2016, zato bi bilo potrebno, da bi Državni zbor z obravnavo zakona po rednem postopku pričel čim prej.

Akcija zbiranja podpisov je skupna akcija vseh sedmih sindikalnih central, zato smo se dogovorili, da bomo pred nekaterimi večjimi upravnimi enotami postavili stojnice, na katerih bodo v času uradnih ur dežurali tako naši, kot tudi sindikalni aktivisti drugih sindikalnih central in vam posredovali dodatne informacije, če jih boste potrebovali. Stojnice bodo postavljene zgolj v prvem tednu zbiranja podpisov in le v nekaterih večjih upravnih enotah (na 38 upravnih enotah od 58) zato, da zmanjšamo stroške povezane s postavitvijo stojnic. Podpisovanje obrazcev bo možno tako na 58 upravnih enotah, kot tudi na 110 krajevnih uradih. Ker je to skupna akcija sedmih sindikalnih central, smo si med sindikalnimi centralami razdelili upravne enote, kjer bomo imeli stojnice.

Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so pripravili obrazce za podpisovanje podpore ter navodila upravnim enotam ter vzorec pravilno izpolnjenega obrazca. Obrazci so dostopni na spletni strani KSS PERGAM (www.sindikat-pergam.si) in na spletni strani www.minimalnaplaca.si, da si jih boste lahko natisnili. Obrazec bo seveda na voljo tudi na vseh upravnih enotah v Republiki Sloveniji, imeli pa ga bodo tudi dežurni sindikalisti na stojnicah pred upravnimi enotami.

Za dvojezična območja v naši državi so pripravljeni tudi dvojezični obrazci, prav tako pa so dostopni tudi na spletnih straneh.

Obrazec, ki ni namenjen dvojezičnim območjem in ki ga objavljamo v priponki, smo že v naprej izpolnili z nekaterimi potrebnimi podatki, in sicer s šifro in geslom. V kolikor podpisnik obrazca ne bo imel v naprej izpolnjenega obrazca, bo moral v delu obrazca, kjer piše »dajem podporo zahtevi oziroma pobudi« obkrožiti vrstico »C«, vpisati v okence številko 659 in pri tekstu »VLOŽITEV PREDLOGA ZAKONA« vpisati: »za spremembo zakona o minimalni plači«. Na vseh upravnih enotah bo na okencu za oddajo podpisov na vidnem mestu pritrjen vzorec pravilno izpolnjenega obrazca.

V zvezi z obrazci je zelo pomembno naslednje:

Opozarjamo vas tudi na pravilno izpolnitev rubrike občina, saj na primer v Ljubljani nimamo več občin Ljubljana – Center, Ljubljana – Šiška, itd., ampak samo še občino Ljubljana. Izpolnjeni obrazec z overjenim podpisom s strani uradne osebe na upravni enoti je nato potrebno posredovati predlagateljem zakona (torej sindikalnim centralam), zato vas prosimo, da to storite na enega od naslednjih načinov:

  1. Neposredno z oddajo sindikalnim aktivistom na stojnicah, ki jih bomo sindikalne centrale postavile pred številnimi, predvsem tistimi najbolj obiskanimi upravnimi enotami
  2. Po pošti na naslov KSS PERGAM, Trg OF 14, 1000 Ljubljana
  3. Predsedniku sindikata ali sindikalnemu zaupniku pri vašem delodajalcu, ki jih bo nato posredoval nam.

V kolikor obrazca ne morete podpisati v dopoldanskem času, vas opozarjamo, da imajo vse upravne enote v Sloveniji ob sredah podaljšane uradne ure, in sicer večina do 18. ure, ostale pa do 17. ure. Omenjeno je bilo, da smo si med sindikalnimi centralami razdelili upravne enote s stojnicami. Podpisane obrazce zato oddajte dežurnim na stojnicah, ne glede na to, iz katere sindikalne centrale so, tako kot bodo tudi članice in člani drugih sindikalnih central oddajali podpisane obrazce dežurnim na stojnicah KSS PERGAM.

Sindikalnim zaupnikom po podjetjih priporočamo, da v kolikor boste informirani, da bo iz posameznega podjetja ali ustanove prišla na upravno enoto podpisati obrazce večja skupina delavk in delavcev, vas prosimo, da pokličete tisto upravno enoto in ji najavite prihod skupine. V upravni enoti bodo skušali z odprtjem dodatnega okenca zagotoviti, da bo podpisovanje obrazcev potekalo hitreje in nemoteno.

Tisti, ki imate kvalificirano digitalno potrdilo/certifikat (npr. AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA) pa lahko podporo zakonu oddate tudi preko spleta na portalu E-uprava (https://e-uprava.gov.si/storitve/), vendar v tem trenutku, ker se zbiranje podpisov še ni pričelo, vloga za oddajo podpore zakonu še ni objavljena. V takem primeru pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, sprejme elektronsko podpisani obrazec, na podlagi uradnih evidenc preveri identiteto volivca in veljavnost varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. Na podlagi pravilno podpisanega elektronskega obrazca pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, izda pobudniku potrjen obrazec, kjer namesto podpisa volivca doda uradni zaznamek o elektronskem podpisu ter takšen obrazec potrdi. Zelo pomembno je, da predlagatelji (sindikalne centrale) dobimo vse podpisane obrazce, zato ponovno poudarjamo, da nam obrazce, ki ne bodo oddani na stojnicah pred upravnimi enotami ali izpolnjeni elektronsko z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom pošljete na naslov KSS PERGAM, Trg OF 14, Ljubljana.

Posebej poudarjamo, da se podpisi načelne podpore predlogu zakona, ki smo jih zbirali v mesecu maju, NE ŠTEJEJO kot podpisi, ki bi se jih lahko upoštevalo med 5.000 podpisi, ki jih moramo v podporo zakonu zbrati v predpisani obliki in z overitvijo podpisa. Zato vabimo tudi tiste, ki ste maja načelno podporo predlogu s podpisom že izrekli, da svoj podpis prispevate tudi na upravni enoti in nam obrazec posredujete.

Za vse morebitne dodatne informacije v zvezi z zbiranjem podpisov v podporo spremembi Zakona o minimalni plači se lahko obrnete na KSS PERGAM na tel. 01-2310-476 ali po elektronski pošti na naslov pergam@siol.net.

Predlagana sprememba Zakona o minimalni plači je pomemben in zagotovo ne zadnji korak k pravičnejšemu plačilu za delo in zato smo prepričani, da bomo tudi z vašo pomočjo zagotovili več kot zadostno podporo predlogu.