Poziv vodstvu UKLC za takojšnje prenehanje zlorab določb Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi!

 

Spoštovani,

Spodaj podpisani sindikati, ki v UKCL združujemo preko 5000 od skupno 8000 zaposlenih Vas pozivamo, da nemudoma prenehate s kršenjem določb Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.) – v nadaljevanju KPDZSV in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17 in 80/18) – v nadaljevanju KPZN.

 

Vaše kršitve se neposredno nanašajo na:

Naše razmišljanje zgolj še potrjujejo dogodki iz preteklega tedna, ko ste nam poslali 3 nove sklepe v.d. generalnega direktorja, in dne 3.6.2019 še enega, ki sledijo vašemu dosedanjemu načinu dela, kar je več kot očitno postalo modus operandi vodstva UKCL. Da bo seveda polna skleda Vašega nezakonitega ravnanja, ste nekaterim zaposlenim (npr. Oskrbovalne službe) celo preden ste tako »prijazno« poslali sklepe v.d. generalnega direktorja na vpogled sindikatom, že poslali obvestila o delu v drugih organizacijskih enotah navedenim zaposlenim. Kot da to ne bi bilo dovolj, ste jim celo napisali, da to ne pomeni sprememb pogodbe o zaposlitvi, kar pa seveda milo rečeno ne drži in gre za navadno sprenevedanje, da ne rečemo celo laži. V Aneksu h pogodbi o zaposlitvi ene izmed zaposlenih, ki je prejela Vaše obvestilo je jasno zapisano, v kateri organizacijski enoti je zaposlena in je sestavina pogodbe o zaposlitvi, kjer ni možna enostranska arbitrarna odločitev o spremembi le te.

Če mislite, da bo vodstvo UKCL tako enostavno in enostransko posegalo v pravice delavcev, ter hkrati pričakovalo, da bomo sindikati vse to tiho sprejeli, ste se globoko ušteli! Ker sindikati ne bomo stali križem rok, dokler se takšne stvari dogajajo se bo v tem tednu prvič v zgodovini te ustanove sklicala Koordinacija sindikatov v UKCL, ki se bo nadalje opredelila tudi do možnosti stavke v UKCL, za katero sklep že imajo v Sindikatu KC.

 

S spoštovanjem,

 

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Predsednik, Vladimir Lazić l. r.

 

SPUKC – sindikat zdravstva Slovenije

Predsednik, Andrej Dočinski l. r.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije – enota UKCL

Predsednica, Saša Kotar l. r.

 

Sindikat sevalcev Slovenije – PERGAM

Predsednik, Robert Kokovnik l. r.

 

FLORENCE – sindikat medicinskih sester PERGAM

Predsednik, Miha Benet l. r.

 

V vednost po elektronski pošti:

 

DOPIS V ELEKTRONSKI OBLIKI