Spodaj Vam navajamo besedilo sporočila za Javnost, ki so ga člani obeh pogajalskih skupin sindikatov JS podprli.

 

sporočilo za javnost sindikatov javnega sektorja!

POZIV K SPREJETJU SINDIKALNEGA PREDLOGA PRI ENI OD KLJUČNIH ZAVEZ IZ NEDAVNO
SKLENJENEGA SPORAZUMA Z VLADO

Ljubljana, 9. decembra 2015 – Sindikati javnega sektorja si že od leta 2009, ko je bil z Vlado RS sklenjen
dogovor o dvigu plač nekaterih, zlasti najnižje vrednotenih orientacijskih delovnih mest v javnem
sektorju (čistilk, voznikov, kuharjev, vratarjev in telefonistov), prizadevamo za uskladitev tudi ostalih
primerljivih, najnižje vrednotenih delovnih mest v javnem sektorju, z omenjenimi delovnimi mesti.
Kljub temu da Vlada ni v celoti izpolnila zavez iz dogovora s sindikati iz leta 2014, smo sindikati dogovor
za leto 2016 podprli. Na eni strani zaradi dejstva, da se je končno pristopilo k postopni odpravi
varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, in na drugi strani zaradi nekaterih konkretnih zavez Vlade, med
katerimi je kot eno ključnih treba izpostaviti prav dvig najnižje vrednotenih delovnih mest v javnem
sektorju za en plačni razred s 1. 1. 2016. Večina zaposlenih na teh delovnih mest je danes pod ravnjo
minimalne plače.

V pogajanjih o tem, kako omenjeno uskladitev izpeljati, sta se soočila vladni in sindikalni predlog, med
katerima je po vladnih izračunih razlike za približno 300.000 evrov, skupna vrednost uskladitve pa bi
po zadnjem sindikalnem predlogu pomenila strošek v proračun v višini 1.300.000 evrov na letni ravni.
To bi približno 8.200 najbolj socialno ogroženim zaposlenim v javnem sektorju na najnižje vrednotenih
delovnih mestih vsaj malo izboljšalo materialni položaj. V primerjavi z večstomilijonskimi učinki
dogovora s sindikati javnega sektorja so omenjene finančne posledice praktično zanemarljive, na ta
način pa bi bil poravnan dolg do teh zaposlenih, katerih plače bi se glede na spremembo orientacijskih
delovnih mest morale dvigniti že leta 2009.

Glede na to, da vladna stran ni imela mandata za sprejem sindikalnega predloga, v sindikatih javnega
sektorja izražamo pričakovanje, da bo le-tega pridobila na seji Vlade RS v četrtek, 10. 12. 2015.
Prepričani smo, da bo Vlada le tako lahko izpolnila eno od ključnih zavez iz nedavno sklenjenega
dogovora s sindikati javnega sektorja. Kakršni koli odmiki od uskladitve uvrstitev delovnih mest, ki so
predmet sindikalnih predlogov in jih je treba uskladiti z spremenjenimi uvrstitvami orientacijskih
delovnih mest ter kakršni koli časovni odmiki od rokov, opredeljenih v dogovoru, bi po prepričanju
sindikatov pomenili kršitev dogovora in popolno porušenje že tako načetega zaupanja med Vlado in
sindikati javnega sektorja, medtem ko bi izpolnitev dane zaveze pomenila dobro popotnico za že
dogovorjena pogajanja v prihodnjem letu.

V sindikatih javnega sektorja zato pozivamo Vlado RS, da sprejme sindikalni predlog glede uskladitve
predlaganih delovnih mest v javnem sektorju z že davno dogovorjenimi uvrstitvami orientacijskih
delovnih mest in zaradi neznatne razlike v finančnih posledicah vladnega in sindikalnega predloga ne
ustvarja konflikta z omalovažujočim odnosom do sklenjenega dogovora in do svojih zaposlenih, zlasti
tistih z najnižjimi plačami.

Drago Ščernjavič, l. r.                                                      Branimir Štrukelj, l. r.
vodja pogajalske skupine SJS                                        vodja Pogajalske skupine KSJS”

 

V Sindikatu Kliničnega centra z besedami ne moremo izraziti zadovoljstva, da smo v obeh pogajalskih skupinah sindikatov JS stopili skupaj in poskrbeli, da se uredijo zadeve, ki bi se morale že leta 2009. Ravno zato pričakujemo, da bo Vlada podprla sindikalni predlog in bomo lahko leto 2015 zaključili z več kot pozitivnimi mislimi.

 

SPOROČILO ZA JAVNOST SINDIKATOV JS