Dne 10.6.2015 smo v Sindikatu Kliničnega centra, kot del Sindikatov v zdravstvu Pergam, poslali dopis, ki poziva Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za javno upravo h spoštovanju podpisanih dogovorov in rokov. Od zadnjega sklicanega sestanka v mesecu marcu kljub obljubam, da se bo delalo na rešitvi odprte problematike ni bilo do danes narejeno nič konkretnega, zato smo se odločili ukrepati! Prav tako smo se odločili pozvati reprezentativne sindikate v dejavnosti zdravstva h sodelovanju.

 

V spodaj priloženih datotekah je razvidno, da smo se kot del Sindikatov v zdravstvu Pergam odzvali in v najkrajšem možnem času pričakujemo odgovor in poziv h sodelovanju s strani MJU in MZ.

 

Z dopisom zato nemudoma zahtevamo aktiven pristop h uvedbi standardov ni normativov za vse zaposlene v dejavnosti zdravstva in spoštovanje podpisanih dogovorov, saj je to eden izmed stebrov, na katerih lahko gradimo naše nadaljnje sodelovanje. Težko je govoriti o nekakšnem socialnem dialogu, ko pravzaprav nimamo niti zakonsko urejenih smernic za naše zaposlene, kaj in v kakšnem obsegu morajo opravljati. Seveda imamo katalog delovnih mest, vendar ta niti približno ne obsega in opisuje dejanskega stanja zaposlenih v javnem sektorju. Prav tako ne pristajamo na ignoranco s strani Vlade RS, glede odprave plačnih anomalij in pristopu h reševanju odprte problematike, to je predvsem plačne J skupine. Vemo, da je že leta 2009 bil podpisan Aneks št. 1 h KPJS, pa do danes niso bile realizirane podpisane obljube za dvig plačnih razredov od I. do IV. Tarifne skupine. Nesprejemljivo se nam zdi, da MJU in MZ ne spoštujeta dogovorov podpisanih že nekaj let nazaj in tistih podpisanih pred nekaj meseci, kar kaže na neresnost in nepripravljenost Vlade RS za sodelovanje.

 

Želimo si medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, vendar z grozo ugotavljamo, da za to s strani Vlade RS in ostalih odgovornih, ni volje. V kolikor se nemudoma ne pristopi h reševanju problematike plačne J skupine, upoštevanju podpisanih dogovorov in Aneksov h KPJS in sistemski rešitvi problematike srednjih medicinskih sester, bomo primorani ukrepati. V Sindikatu KC smo med drugim mnenja, da h že tako nizkemu javnemu mnenju o Vladi RS ne pripomore njihova neresnost pri pogajanjih s socialnimi partnerji.

 

Pisarna Sindikata KC in Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM

 

DOPIS MJU IN MZ                                                           POZIV SINDIKATOM H SODELOVANJU