Za kaj gre?

Predlog zakona o minimalni plači, ki je bil vložen v Državni zbor in predvideva dvig minimalne plače ter izločitev dodatkov, je odprl tako vprašanje ustrezne minimalne plače, kot tudi razkril vse razsežnosti prenizkih plač delavcev in delavk v zasebnem sektorju. Reakcije delodajalcev na vložen predlog so prekoračile vso mero zdravega razuma, višek vsega pa je bila izjava, da delodajalci izstopajo z vseh ravni socialnega dialoga, tudi na bipartitni ravni, kar pomeni, da se ne bodo več pogajali za plače v kolektivnih pogodbah, razumeli smo jih celo, da bodo kolektivne pogodbe odpovedali. Na tej točki je treba delodajalcem dati jasen in glasen odgovor – NE!

Spodbujeni z zgoraj omenjenimi grožnjami opozarjamo, da smo delavke in delavci zasebnega sektorja med nedavno finančno in ekonomsko krizo nosili veliko breme. Delodajalci so pritiskali na zniževanje pravic iz naslova delovnega razmerja, vsak dan znova smo trepetali, ali bom sploh ohranili zaposlitev, pristajali smo na nevzdržne delovne razmere, se vseskozi se soočali s stečaji in drugimi delavskimi stiskami ter se na koncu pogosto brez služb znašli na zavodu za zaposlovanje.

Delavke in delavci zasebnega sektorja smo med nedavno finančno in ekonomsko krizo nosili veliko breme. Delodajalci so pritiskali na zniževanje pravic iz naslova delovnega razmerja, vsak dan znova smo trepetali, ali bom sploh ohranili zaposlitev, pristajali smo na nevzdržne delovne razmere, se vseskozi se soočali s stečaji in drugimi delavskimi stiskami ter se na koncu pogosto brez služb znašli na zavodu za zaposlovanje.

Kdaj bomo na vrsti delavke in delavci?

Ko danes poslušamo o gospodarski rasti in vedno večjih dobičkih podjetij, ko opazujemo, kako prihodki najbogatejše peščice (tako na globalni ravni kot tudi v Sloveniji) samo še naraščajo, se upravičeno sprašujemo, kdaj bomo na vrsti mi. Kdaj bo čas za resničen socialni dialog, o katerem zdaj vpijejo delodajalci? Kdaj bodo pripravljeni pristopiti k novemu plačnemu modelu in sposobni sprejeti kakšno pozitivno rešitev, razen odločitve, da ničesar ne sprejemajo? V petih letih od konca krize, razen enake retorike, kot jo poslušamo v tem trenutku, niso ponudili novih rešitev.

Ker pa so pravice vedno priborjene in nikoli podarjene, lahko uspemo samo združeni, solidarni in organizirani. Skupaj bomo zahtevali ohranitev kolektivnih pogodb, skupaj se bomo borili za zvišanje naših plač in skupaj zahtevati, da nas delodajalci spoštujejo. Ti pa nam spet grozijo z zapiranjem delovnih mest, selitvijo proizvodnje in odpovedmi kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti, pogodb, ki nam omogočajo pravice iz naslova delovnega razmerja, tarifne razrede, dodatke, povračilo stroškov, torej dostojno delo in spodobno življenje.

Višje plače, boljše kolektivne pogodbe in dobri delovni pogoji ipd. pa so pomembni tudi za mlade ter prekarne delavke in delavce, saj lahko pripomorejo k zmanjšanju prekarnega dela in boljši zaščiti za vse. Pomembni so za naše pokojnine, ko bomo nehali delati, in pomembni so za razvoj družbe.

Prav je, da delodajalcem pokažemo, da se ne bomo pustili prestrašiti in izsiljevati! Zahtevamo spoštovanje in dostojno plačilo za opravljeno delo – za delavke in delavce vseh generacij, ozadij in poklicev!

Zato ZSSS in KSS PERGAM za 5. 12. 2018 ob 11:00 organiziramo protestni shod, na katerem bomo delodajalcem jasno in glasno sporočili naslednje:

• Ostro nasprotujemo grožnjam o odpovedovanju kolektivnih pogodb!
• Zahtevamo višje plače!
• Podpiramo Zakon o minimalni plači!

 

Se vidimo!

 

LETAK_A4_cetrtinke_Pergam_lokalno

LETAK_A4_cetrtinke_Pergam_print

LETAK_A4_Pergam_lokalno

LETAK_A4_Pergam_print