REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova ulica 5

1000 Ljubljana

 

 

Ljubljana, 28. februar 2019

 

 

Zadeva: Zaprosilo za izredno podaljšanje roka iz zaveze Soglasje na dokument Aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi

 

 

Spoštovani

 

V zvezi z vašim dopisom številka 162-1/2018/72 z dne 27. 2. 2019 podajamo naslednji odgovor.

 

Razumemo vaše razloge za podaljšanje roka, vendar vas moramo opozoriti, da sta VI. točka Stavkovnega sporazuma med Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikatom zdravstva in socialnega varstva in Vlado RS, ter XIII. točka Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in sindikati v Koordinaciji stavkovnih sporazumov (Ur. l. RS, št. 80/18) povsem jasni: »Vlada se zavezuje, da bo ministrstvo, pristojno za zdravje, sprejelo prenovljene poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi v treh mesecih po podpisu tega sporazuma«.

 

O kakršnikoli »pripravi predloga« prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi, kar izhaja iz vašega pisma, v Stavkovnih sporazumih ni govora in tudi ne najdemo temelja, zakaj bi to sploh počeli. Kompetence je pripravila stroka zdravstvene nege v skladu z mednarodnimi standardi in veljavnim šolskim sistemom. Za uveljavitev le-teh je potrebno le soglasje pristojnega Ministra.

 

Vse zakonsko določene roke za morebitne spremembe je MZ zamudilo. Gre torej za očitno kršitev zakonodaje, na kar smo vas večkrat tudi opozorili, ravno v izogib takšnim primerom, kot se nam dogaja sedaj.

 

Ne moremo se izogniti občutku, da gre za ponovno sprenevedanje in zavlačevanje, saj so pravne podlage povsem nedvoumne in ne puščajo prostora za različne razlage.

 

Seveda bomo v duhu socialnega dialoga počakali do 8. marca. Bomo pa vaše zaprosilo skupaj z našim odgovorom poslali v vednost zainteresirani javnosti in jo v primeru nesprejetja dokumenta opozorili na kršitev Stavkovnega sporazuma, kar je samo po sebi podlaga za plačano stavko. Prav tako imate tokrat praktično soglasno stališče sindikatov v dejavnosti zdravstva, kar bo v primeru nesprejetja omenjenih prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc vodilo v odprt konflikt.

 

 

S spoštovanjem,

 Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

 Slavica Mencingar

 

 Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 Zvone Vukadinovič

 

 Sindikati v zdravstvu – Pergam

 Vladimir Lazić

V vednost:

–        Predsednik vlade RS g. Marjan Šarec

–        Zbornica – Zveza