REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2019

 

Spoštovani člani in članice Sindikata KC, glede na to, da se bliža izplačilo regresa za letni dopust v letu 2019, Vam sporočamo zneske izplačil, ki so bistveno višji od lanskoletnih in so med drugim plod pogajanj sindikatov z Vlado RS na katerih smo tudi sodelovali.

 

Javnim uslužbencem, ki prejemajo minimalno plačo (886,63 EUR) oz. ne presegajo višine minimalne plače pripada regres v višini 1050 EUR.

 

Vsem drugim javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki prejemajo plačo višjo od minimalne plače pa pripada regres v višini minimalne plače in sicer 886,63 EUR.

 

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2019 (junija 2019).

 

Za dodatna vprašanja smo Vam pa na voljo v pisarni Sindikata KC vsak dan od 7. do 15. ure na telefonski številki 01 522 51 91.

 

Lep sindikalni pozdrav,

Sindikat KC

Predsednik, Vladimir Lazić