Polni regres v višini minimalne plače 790,73 EUR bruto, dobijo vsi javni uslužbenci od 17. do 40. plačnega razreda.

 

Regres v višini 600 EUR bruto dobijo vsi javni uslužbenci od 41. do 50. plačnega razreda.

 

Regres v višini 500 EUR bruto dobijo vsi javni uslužbenci nad 51. plačnim razredom.

 

Letos smo sindikati, ki smo sodelovali na pogajanjih z Vlado RS izborili še malenkost višji regres za tiste z najnižjimi prihodki, to je za vse tiste do 16. plačnega razreda, ki znaša 1000 EUR Bruto.

 

Izplačilo regresa mora biti izvedeno najkasneje do 30.6.2017.

 

Za vsa dodatna pojasnila in vprašanja smo Vam na voljo.