Spoštovani člani in članice,

obveščamo Vas, da se jutri 4.5.2018 prične kandidacijski postopek za volitve v organe Sindikata KC.

Pozivamo vse zainteresirane člane, ki bi želeli sodelovati v organih SKC in izpolnjujejo pogoje iz Statuta, sprejetega na seji predsedstva 26.4.2018 in objavljenega na spletni strani SKC, da podajo svoja soglasja in predloge h kandidaturi ali svojim sindikalnim zaupnikom, ali jih pošljejo v pisarno SKC v zaprti kuverti s pripisom Volitve SKC 2018!

Evidentiranje kandidatov je javno in obvezno za naslednje funkcije:

Predlog kandidata mora vsebovati predlagatelja, (lahko je tudi sam), izpolnjeno soglasje v imenovanje določene voljene funkcije. Vlogi morata prispeti istočasno v pisarno S KC.

 

PREDLOG

 

SOGLASJE

 

Statut sindikata

 

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo Vam na voljo.

Lep sindikalni pozdrav, pisarna SKC