Janez Poklukar – minister

Ministrstvo za zdravje

Štefanova ulica 5

1000 Ljubljana

 

Ljubljana, 8. 4. 2021

 

ZADEVA: Protest zoper način izvajanja revizije izplačil dodatkov zaposlenim v času razglašene epidemije

 

Spoštovani g. minister, Janez Poklukar,

podpisani sindikati Vam pišemo v imenu vseh zaposlenih v zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih v Republiki Sloveniji, ter očitno še zadnji branik zaposlenih v plačni skupini J, ki vsakodnevno skrbijo, da v našem zdravstvenem sistemu ne pride do kolapsa in se na Vas obračamo z naslednjim protestom. Pišemo Vam ker predstavljamo najmanj 65% zaposlenih v UKCL in 80% zaposlenih v plačni skupini J, ki so se z Vašim ravnanjem znašli med tnalom in nakovalom.

Dne 2.4.2021 ste na UKCL naslovili zahtevo po izvedbi revizije izplačil dodatkov zaposlenim do izplačila katerih so bili in so še upravičeni, zaradi razglašene epidemije oziroma obvladovanja epidemije. Seveda nimamo absolutno ničesar proti, da so izplačila dodatkov transparentna in zakonita. Pa vendar, zahtevati revizijo izplačila dodatkov v tretjem valu epidemije, ko se intenzivne postelje naših bolnišnic  ponovno polnijo s COVID bolniki, je milo rečeno neokusno. Da je cela zadeva še bolj bizarna pa so se (ne vemo ali samovoljno ali z navodilom ministrstva) v UKCL odločili, da se bo revizija izvajala v plačni skupini J. Resnično tistega, ki mu je kaj takšnega »padlo na pamet« ne razumemo, ob vsej dobri volji, ki jo premoremo. Preverjali boste izplačila v plačni skupini J strežnicam, ki so jim šteli minute ob COVID bolnikih, ter sekunde v rdečih in sivih conah, revidirali boste zdravstvene administratorje, ki dnevno razbremenijo zdravnike in medicinske sestre praktično celotne administracije, nadzirali boste zaposlene v tehnično vzdrževalnem sektorju, ki skrbijo da električne energije in kisika ne zmanjka, odločali o usodi zaposlenih v kuhinji, oskrbovalnih službah, IT, kadrovski službi in obračunu plač, ki zaradi nesposobnosti Vlade RS, da se s socialnimi partnerji dogovori o izplačilu dodatkov in sprejme ustrezne spremembe pravnih aktov v duhu socialnega dialoga, vsakodnevno trpijo ob izračunih in poračunih. Zaposleni so doma puščali otroke, ki so se šolali od doma, prihajali na delo ne glede na morebitno možnost okužbe in nadčloveške obremenitve, niso se predali niti ko je bil odpovedan javni prevoz, niti takrat ko jim je nekdanji minister prepovedal koriščenje dopusta, niti takrat ko so čakali in še vedno čakajo na svoje plače po nekaj mesecev, sedaj pa kot klofuta v obraz takšen poziv s strani resornega ministrstva!

Namesto, da bi se Vlada RS za dejanske obremenitve zaposlenih oglasila v zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih, ter se na lastne oči prepričala o upravičenosti do vseh dodatkov, ne le za plačno skupino J in se pogovorila s sindikati, ki zaposlene dejansko predstavljamo, je sprejemala »PKP« zakone, kot da bi na tržnici barantali, brez ciljev in usmeritev.

Kar je še bolj žalostno pa je to, da namesto, da dejansko zagotovite plačilo dodatka v teh izrednih razmerah npr. zaposlenim v laboratorijih, ki dejansko vsak dan delajo s COVID-19 biološkim materialom, se raje ukvarjate z revidiranjem že izplačanega, absurd! No da to ni vse, govori tudi dejstvo, da vsa izplačila dodatkov zavodi izplačujejo z zamudo, kar je samo po sebi nedopustno, ampak to seveda ni skrb ministrstva kajne? To da zaposleni ne dobijo svoje plače Vas ne boli, boli pa, če je nekdo dobil 20 EUR dodatka, pa še to za mesec oktober 2020 izplačano februarja 2021! Sedaj pa imamo tudi mi dovolj in bomo začeli s striktnim in doslednim upoštevanjem dneva izplačila plače zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu.

V dokaz kako nehumano in zgrešeno je takšno »revidiranje« zgolj nekaj podatkov o »enormnih« izplačilih v plačni skupini J, ki očitno tako bolijo UKCL oz. ministrstvo za zdravje:

Da ne omenjamo, da so v UKCL zaposlenim ob izplačilu predmetnega dodatka na plačilni listi napisali »popotnico« v smislu, da v kolikor ministrstvo ne zagotovi sredstev si UKCL pridržuje pravico ta znesek od zaposlenih terjati nazaj. Naj opomnimo, da pridržek v smislu, kot ga določa OZ-1 (neupravičena obogatitev) bi sicer  bil možen, vendar ne pozabimo na 136. člen ZDR-1. Ravnanje UKCL bi mogoče bilo pravno pravilno primeroma, če bi imeli izvršljivo sodbo ne pa ker ne dobijo sredstev od ministrstva in kot da bi njihova obveznosti s tem, ko ne prejmejo le teh ugasnila, pa verjetno so to odgovorni že vedeli?

Pričakujemo in zahtevamo, da nemudoma prenehate s takšnimi ravnanji, ki že tako fizično obremenjene in izgorele zaposlene še dodatno psihično obremenjujejo. Ponovno pa ne moremo mimo dejstva, da teh problemov ne bi bilo, v kolikor bi Vlada RS ne ravnala tako mačehovsko in imela dejansko željo po socialnem dialogu in bi zadeve lahko uredili skupaj. Tako pa ste malo »počez« sprejemali zakone, ki Vam očitno danes hodijo narobe, saj ste ugotovili, da ignoriranje sindikatov le ni bila tako dobra ideja. Da ne govorimo o tem, da celo zdravstveni zavodi prejemajo sredstva od ministrstva za zdravje za izplačilo dodatkov z nekaj mesečno zamudo, kar potem zavodi spretno izkoriščajo, da zaposlenim ne izplačujejo plač pravočasno.

Za konec le še dobronamerno opozorilo, skupina zaposlenih, ki jih trenutno »revidirate«, zaradi stališč ministrstva za zdravje (ki v pogajanjih leta 2018 ni želelo, da del zaposlenih v plačni skupini J prestavimo v E plačno skupino) ni del zaposlenih zdravstvenih delavcev ali sodelavcev, kar pomeni, da tudi prepoved oz. omejitev stavke z odredbo, ki jo je sprejel še minister Gantar za njih ne velja!

Ne želite si, da se Vam v največji bolnišnici v tej fazi epidemije zgodi kolaps sistema; no ja, mogoče bodo pa Vlada RS in ostali odgovorni le dojeli doprinos teh zaposlenih h uspešnemu zdravljenju in pomenu besede zdravstveni tim!

S spoštovanjem,

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Predsednik Vladimir Lazić l. r.

 

SPUKC – sindikat zdravstva Slovenije

Predsednik Andrej Dočinski l. r.

V vednost:

DOPIS V ELEKTRONSKI OBLIKI