PONUDBA

PRODAJA POČITNIŠKIH OBJEKTOV SINDIKATA KC LJUBLJANA

Spoštovani,

predsedstvo Sindikata KC je na redni seji predsedstva sprejelo sklep, da se nekatere naše počitniške kapacitete odprodajo, zato v nadaljevanju pozivamo vse k oddaji svoje ponudbe.

Prednost pri nakupu imajo člani Sindikata KC.

Odprodaja počitniških objektov bo stekla po principu javnega zbiranja ponudb, to pomeni, da se bodo objekti dražili na podlagi izklicne cene. Vsi interesenti lahko svojo ponudbo, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, pošljete v pisarno Sindikata KC s pripisom – PRODAJA PD (po elektronski pošti ali pisno, kjer navedete objekt, ki ga želite kupiti in ponujeno ceno). V kolikor bo prejetih več ponudb bo kupoprodajna pogodba sklenjena s ponudnikom najvišje cene.

Začetne cene naših počitniških objektov so:

 1. TERME ČATEŽ
  • APP 34 je zidana hiška, ki meri 46,90m2 št. parcele je 553/45.
  • Začetna cena je 27.000€. (vpis v zemljiško knjigo se ureja)
  • APP 99 je zidana hiška, ki meri 46,90m2., številka parcele je 553/87. ( vpis v zemljiško knjigo je urejen). Začetna cena je 30.000€.
 2. TERME 3000
  • APP Marjetica je zidana vrstna hiša, ki meri skupaj s teraso in pokritim vhodom 37,30m2, št. parcele je 107-450-8. (vpis v zemljiško knjigo se ureja).
  • Začetna cena je 75.000€.
 3. OTOK CRES- BUČANJE-NEREZINE
  • APP 519/7 je zidani objekt s teraso v izmeri 42m2 (vpisano v ZK s solastniškim deležem) Začetna cena je 120.000€
  • APP 519/4 je zidani objekt s teraso v izmeri 42m2 (vpisano v ZK s solastniškim deležem) Začetna cena je 120.000€

Ponudbe se bodo zbirale od 29. 5. 2023 naprej, večina objektov ima prodane termine letovanj do septembra 2023, zato se bo ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe s kupcem dogovorilo, da se vsem, ki imajo vplačane počitnice omogoči letovanje v objektu.

Ljubljana, 26.05.2023                                                                                   SINDIKAT KC LJUBLJANA

Bojana E. Vidovič, l. r., vodja počitniške dejavnosti