Dne 15.7.2015 se pričnejo vladna pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, katerih del je tudi Sindikat KC. Po pregledu vladnih pogajalskih izhodišč oz. predlogov smo prišli do sklepa, da so kakršnikoli varčevalni ukrepi za leto 2016 za nas nesprejemljivi. Nedvomno se strinjamo, da je pričetek pogajanj dobrodošel in zaželjen, vendar le v točkah, ki se nanašajo na reševanje nastalih anomalij prisotnih v plačni skupini J, sistemski ureditvi problematike medicinskih sester in pripravo standardov in normativov za vse poklice.

 

V Sindikatu KC si želimo mirnih pogajanj, vendar ne bomo pristali na kakršnokoli nižanje plač in drugih prispevkov zaposlenih v UKC Ljubljana in drugje. Težave, ki so že od vstopa v nov plačni razred prisotne, niso nastale čez noč, zato tudi ne pričakujemo, da bo rešitev nastala tako. Pa vendar menimo, da je več kot 6 let varčevanja in kar nekaj privarčevanih sredstev na plečih javnih uslužbencev, pustilo posledice, predvsem pri tistih z najnižjimi dohodki, ki niso ne krivi za nastale težave, niti so jih dolžni reševati. V tem duhu tudi pričakujemo, da bodo potekala pogajanja in bo Vlada RS dovolila, da nov plačni sistem, ki ga sami označujejo za rigidnega, končno “zadiha” in sprosti vse mehanizme za nagrajevanje in diferenciacijo javnih uslužbencev.

 

Zato pozivamo vse zaposlene v UKC Ljubljana, naj se nam pridružijo v naših prizadevanjih in nas podprejo, saj bomo le skupaj in združeno lahko nekaj dosegli.