Predviden program

Odhod v jutranjih urah, ko se bomo odpeljali do italijanske jadranske obale. Prvi postanek bomo naredili v mestu Ligniano Sabbiadoro, ki je pomembno letovišče. V adventnem času domačini oblikujejo in postavijo jaslice, ki jih izdelajo iz mivke. Sprehodili se bomo mimo peščenih skulptur, ki dosegajo človeško velikost. Zanimivo in malo drugače.

Po ogledu se bomo zapeljali v Trst. Najprej se bomo ustavili na griču sv. Justa, kjer so začetki bogate mestne zgodovine, ki se razvija od rimskih časov dalje. Trst je jadransko mesto, vendar v njem ni veliko sredozemskega duha. Arhitektura in slog življenja kljub morju bolj kakor na Sredozemlje spominjajo na srednjo Evropo. Trst je lep, vendar ga ni lahko razumeti. V 16. stol. je mesto užilo določen razmah po zaslugi slovenskega prebivalstva, ki je poselilo predmestno okolico in vzdrževalo vinograde in obrt. Cesar Karel VI. je 1719 v Trstu razglasil svobodno pristanišče. Uredba je Trstu prinesla izjemen razmah in omogočila razcvet, ki je mesto v zalivu dvignilo na evropski vrh.

Desetletja Marije Terezije so mesto razširila čez potočni zaliv (Canal grande), njen sin Jožef II. pa je mesto pripeljal do kozmopolitske ravni. Po spoznavanju mestne zgodovine in sedanjosti se bomo odpravili na ogled tržaškega muzeja jaslic, ki hrani več kot 150 različnih primerkov jaslic. Zbirka jaslic ponuja širok in celovit pregled različnih interpretacij Kristusovega rojstva. Paleta materialov, ki se uporabljajo pri njihovi gradnji, je zelo pestra; od papirja, lesa, voska, školjk, plute in podobno.

 

Po ogledu bo sledila vožnja proti domu. Prihod je predviden v večernih urah.

 

Cena vključuje:

 

Možno doplačilo ob rezervaciji izletavečerja na slovenski strani: 12,00 , pijača je za doplačilo, odstopnina: 5,00 / osebo.

Če posamezni potnik v sklopu skupine ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Za plačilo odstopnine se lahko odloči posameznik ali celotna skupina. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci ). Potnik mora Alpetourju posredovati pisno odpoved najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov za odpoved in priložiti ustrezen dokument (zdravniško potrdilo z navedeno diagnozo, mrliški list, poziv na vojaški vpoklic). Alpetour v tem primeru potniku povrne celotno plačilo aranžmaja. Če potnik iz skupine ali celotna skupina potovanja ne začnejo na dan odhoda in pred samim začetkom le-tega niso odpovedali, nimajo pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Za potnika, ki ni začel potovanja iz katerega koli varnostnega ali regulativnega razloga se šteje, da je odstopil od pogodbe in je odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljaviti po datumu začetka izleta, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

 

SEVEDA BO ČAS TUDI ZA NAKUPOVANJE SPOMINKOV. ZA RAZNE ŽELJE SE PA LAHKO OBRNETE NA VAŠEGA VODIČA, IN ČE BO LE MOGOČE, VAM BOJO ŽELJE IZPOLNILI.

 

CENA IZLETA

                                                        ČLANI SKC                                  NEČLANI SKC

Min. 45 potnikov

10,00 €

20,00 €

Min. 35 potnikov

15,00 €

25,00 €

Min. 25 potnikov

23,00 €

33,00 €

 

Možnost plačila v dveh obrokih.

 

Prijave so možne v pisarni sindikata v času uradnih ur, najkasneje do 4.12.2015

 

PRIJAVNICA

OPIS IZLETA