Janez Poklukar – minister

Ministrstvo za zdravje

Štefanova ulica 5

1000 Ljubljana

Ljubljana, 19. 10. 2021

ZADEVA: Poziv za ustrezno plačilo zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ob pogojih, ki veljajo za epidemijo COVID-19.

Spoštovani g. minister, Janez Poklukar,

Na nas se v vse večjem številu (upravičeno) obračajo naši člani zaposleni na najtežjih oddelkih UKCL in drugje, ki pri svojem delu opravljajo najzahtevnejše posege in postopke (pa naj si bodo to medicinski ali nemedicinski posegi) in še vedno ne prejemajo ustreznega dodatka za delo v pogojih epidemije. Ob takšnih številkah potrjenih pozitivnih oseb s COVID-19, ki smo jim trenutno priča, še vedno ignorirati pravice naših zaposlenih se nam zdi ponižujoče.

Našim članom se zdi nedopustno, da kot resorni minister niste apelirali na Vlado RS, da tudi formalno razglasi epidemijo na področju, ki bo obsegala najmanj zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Razglasitev zgolj določenih področij za ogrožena območja z Odredbo o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19 enostavno ni dovolj! Zakaj pravimo, da to ni dovolj. Zato ker si očitno zatiskate oči pred situacijo v kateri so se znašli naši zaposleni. Vsakodnevno dobesedno puščajo kri, pot in solze zaradi nemogoče situacije v kateri so. Prisiljeni so opravljati delo, ki ni ustrezno plačano in se jim ne prizna pravica do ustreznega dodatka (11. odstavek 39. člena KPJS – za kar so de iure in de facto izpolnjeni vsi pogoji), kajti opravljajo ga še zgolj zaradi lastnih etičnih in moralnih načel, ki jim ne dopuščajo prepuščati bolnike same sebi. Tudi Vi ste bili prejemnik pisma zaposlenih v respiratornem centru Infekcijske klinike v Ljubljani, ki so Vam njihove stiske dosti bolj slikovito opisali. Kot nam je znano odgovora za njih niste pripravili. Seveda obstaja možnost izplačila dodatka zaposlenim za neposredno delo s COVID bolniki v višini 30%, kot to določata 33. člen ZIUPOPDVE v povezavi z 56. členom ZZUOOP, vendar Vam zaposleni tokrat sporočajo, da imajo dovolj. Če se Vam je zdelo oz. se Vam zdi nepravično, da vsi zaposleni prejmejo enako višino dodatka t. j. 65% potem bi lahko to jasno povedali in tudi že ob drugem ali celo prvem valu epidemije to področje uredili skupaj z nami, socialnimi partnerji.

Prav tako ne pozabimo, da se z nadčloveškimi napori ne srečujejo samo zaposleni v zdravstveni negi in tisti, ki delajo neposredno ob bolniku. Pozabili ste na marsikateri drug kader, npr. laboratorije, lekarne, podporne službe (Tehnično vzdrževalni sektor, kuhinje, oskrbovalne službe, zdravstveno administracijo), ki so ob nedavnih poplavah skrbele, da se sistem ni razpadel! Naši zaposleni skrbijo za to, da lahko člani Vaše Vlade (mi ji naša več ne moremo reči, saj so očitno davno nehali delati v korist zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva) mirno spi. Ponovno poudarjamo vsi zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva so si enakopravni in imajo enake pravice in ne bomo dopustili nezakonitega razlikovanja na podlagi njihovega strokovnega naziva oz. maturitetnega spričevala!

Pozivamo Vas, da nemudoma pristopite h reševanju težav zaposlenih, ki smo jih našteli, saj se Vam v nasprotnem primeru obeta kolaps sistema. Dodatki, ki so jih zaposleni prejemali in so dejansko delali ob pacientu niso segali v deset tisoče eurov na mesec, kot so to prejeli nekateri drugi zaposleni in je bilo povzeto v različnih medijih, temveč so zaposleni, ki so uvrščeni pod, ali tik nad minimalno plačo v najboljšem primeru prejeli 650 eur BRUTO dodatka na mesec (cca 400 EUR NETO za delo z najbolj kužnim materialom, izločki ali iztrebki).

Trdno smo prepričani, da v kolikor je volja na strani resornega ministrstva se bo našla tudi rešitev, v kolikor te volje ni, bo pa nastal problem, ki bo presegal okvirje plačila navedenega dodatka in vodenja socialnega dialoga!

S spoštovanjem,

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Predsednik Vladimir Lazić l. r.

V vednost: