Dne 2.7. smo reprezentativni Sindikati v dejavnosti zdravstva: SZS Pergam, SDZNS, SZSVS, SZSSS; poslali dopis ministrici za zdravje s pozivom, da se spoštujejo podpisani dogovori in se v najkrajšem možnem času pristopi h reševanju odprte problematike in sistemski ureditvi nastalih anomalij. Tu se gre predvsem za sistemsko rešitev problematike srednjih medicinskih sester, uvedbo standardov in normativov za vse zaposlene v zdravstvu, rešitev anomalij v plačni skupini J in splošno spoštovanje podpisanih dogovorov.

 

Več o samem dopisu si pa lahko preberete v spodaj priloženi prilogi.