ZAPOSLOVALCEM V DEJAVNOSTIH JAVNEGA SEKTORJA

Zahteva za neposredno zaposlitev vseh »zunanjih« čistilk in čistilcev, varnostnikov, kuharskega osebja…

Spoštovane, spoštovani,

so delavke in delavci, ki delajo v javnem sektorju, a niso njegov del. V mnogih dejavnostih javnega sektorja obstaja dvojni trg delovne sile: na eni strani delavke in delavci, ki delajo pod pogoji javnega sektorja, na drugi strani tisti, ki prav tako delajo v javnem sektorju, a pod mnogo slabšimi pogoji – nizka cena storitev in visoki dobički so možni le zato, ker iz njih iztiskajo veliko dela za nizko plačilo:

Čas je za odpravo neenakosti, pogoji za neposredno zaposlitev so!

Sedem let po sprejetju ZUJF-a, ko je večina tam postavljenih varčevalnih ukrepov ukinjena, so se spremenile tudi določbe Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019.
Država je pripravljena prerazporediti vire, ki jih zagotavlja javnim zavodom za storitve čiščenja (splošni stroški delovanja), med sredstva za zaposlovanje, kolikor se javni zavodi odločijo za zaposlitev »outsourcanih« delavcev in delavk. Razlogov za neenakost ni bilo nikoli, a sedaj jo je še toliko lažje odpraviti!

Zahtevamo prenehanje »outsourcanja« čiščenja, varovanja in kuhanja(…) in takojšnje »insourcanje« delavcev in delavk. Odpravimo neenakost, zaposlimo jih, saj so že zdaj del naših delovnih procesov, naših delovnih kolektivov! Naj bo javni sektor zgled za dobrobit vseh.

Skupni zahtevi so se pridružili:
 Delavska svetovalnica
 Center za družbeno raziskovanje (CEDRA)
 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)
 Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS)
 Sindikat kulture in narave Slovenije (Glosa)
 Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (Vir)
 Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS)
 Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS)
 Konfederacija sindikatov Slovenije (Pergam)
 Sindikat vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ)
 Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS)
 Visokošolski sindikat Slovenije (VSS)
 Sindikat Kliničnega centra Ljubljana
 Sindikat vojske obrambe in zaščite (SVOZ)
 Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)