KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška 21
1000 Ljubljana
g. Rudi Medved
MINISTER

Datum: 13.9.2018

ZADEVA: POZIV K NADALJEVANJU POGAJANJ

Spoštovani minister za javno upravo, gospod Rudi Medved,

Uvodoma vam čestitamo za izvolitev na funkcijo ministra za javno upravo in vam pri vodenju zahtevnega resorja, pomembnega za vse državljane Republike Slovenije, želimo uspešno delo.
Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja je do odstopa takratnega predsednika Vlade do marca 2018 vodila pogajanja z Vlado Republike Slovenije o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja, pretežno o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju in o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov. Rešitve za veliko večino stavkovnih zahtev so bile usklajene, ostalo je odprtih še nekaj elementov dogovora, vendar so bila pogajanja v zvezi s tem prekinjena zaradi odstopa takratnega predsednika Vlade.

V Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja smo že v času po odstopu predsednika Vlade, v času volilne kampanje in v času oblikovanja nove Vlade večkrat poudarjali, da pričakujemo takojšnje nadaljevanje pogajanj s točke, na kateri so bila pogajanja prekinjena, in konstruktiven socialni dialog ter iskanje rešitev, ki bodo celovite in sprejemljive za večino sindikatov v javnem sektorju, in ne bodo privilegirale posameznih poklicnih skupin s sklepanjem separatnih sporazumov v okviru enotnega plačnega sistema. Prav takšni parcialni dogovori in sporazumi so v preteklosti najbolj usodno ogrozili enotni plačni sistem. Prepričani smo, da je mogoče v smeri, ki je bila začrtana v pomladanskem, sicer prekinjenem krogu pogajanj in v smeri rešitev, od katerih so bile tedaj mnoge že dogovorjene, v relativno kratkem času priti do dogovora.

Glede na navedeno pričakujemo, da bo Vlada nemudoma imenovala pogajalsko skupino za pogajanja s sindikati javnega sektorja in ji podelila ustrezen mandat za pogajanja, ki bo omogočil sklenitev dogovora. Hkrati vas pozivamo, da se v najkrajšem možnem času sestanemo ter začrtamo dinamiko pogajanj, ki morajo pripeljati do dogovora med Vlado in sindikati javnega sektorja in s tem tudi do izpolnitve danih zavez Vlade, ki izhajajo iz sporazumov in dogovorov s sindikati javnega sektorja. Prav dejstvo, da je Vlada določene zaveze dala vsem javnim uslužbencem, botruje temu, da zahteve Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja in vsebino tega pisma podpirajo tudi nekateri sindikati javnega sektorja, ki sicer niso sodelovali v stavkovnih aktivnostih januarja 2018 in v pogajanjih, ki so sledila.

Nadalje vas želimo opozoriti še na zastalo delo v zvezi s spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, katere namen je bil v enem delu realizirati dogovor med Vlado in sindikatom FIDES, v zvezi s čimer je potrebno po našem prepričanju najti rešitve, ki bodo veljale tudi za preostali javni sektor, v drugem delu pa odpraviti neenake, diskriminatorne položaje javnih uslužbencev, ki so posledica uporabe 3.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v praksi in odločitve Vrhovnega sodišča, ki je v končni instanci po več letih odločilo, da javni uslužbenec ni odgovoren za morebitno napačno določitev plače v pogodbi o zaposlitvi in da posledično obveznost vračila domnevno preveč izplačane plače ne obstaja. Pozivamo vas, da nadaljujete tudi z usklajevanjem predmetnega predloga spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

V pričakovanju našega čim prejšnjega srečanja in dobrega sodelovanja vas prav lepo pozdravljam,

 

Jakob Počivavšek
Vodja Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja

 

V vednost:

– gospod Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije

– medijem