Spoštovani člani in članice Sindikata KC,

pridobili smo neuradne informacije, da se bo od zaposlenih pričakoval podpis Izjave o etičnem in nekoruptivnem ravnanju ter varovanju zaupnih in osebnih podatkov. V izogib kakršnimkoli nesporazumom svetujemo vsem članom da takšne dokumente ne podpisujete! Informacije bomo še uradno preverili in tudi ustrezno odreagirali, zaenkrat je, do nadaljnega nasvet, da se te izjave ne podpiše!

Kratko pojasnilo: Vsi javni uslužbenci so zavezani h spoštovanju Zakona o javnih uslužbencih (ZJU Uradni list RS, št. 63/07), spoštovanju Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011), ter spoštovanju Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001).

Prav tako so vsi zaposleni v dejavnosti zdravstva zavezani h spoštovanju svojih etičnih kodeksov (Kodeks medicinske deontologije, Kodeks etike – ZN, Kodeks farmacevtske etike, in še mnogo drugih..) zato ponovno svetujemo vsem članom naj ničesar ne podpisujejo.

Ob tem pozivamo vodstvo UKCL, da nam pojasni čemu takšno ravnanje in potreba po podpisu dokumenta, ki nima nikakrše pravne podlage, če pa za to obstaja pravna podlaga, javno pozivamo vodstvo UKCL, da nam posreduje člen zakona ali podzakonskega akta, ki to dopušča.

Več o tem v kratkem!