Generalni direktor UKCL

Janez Poklukar

Zaloška cesta 2

1000 Ljubljana

 

Ljubljana, 3.7.2020

Št. dokumenta: D-028/2020

 

ZADEVA: Zahteva za pojasnilo in preklic zahteve po izpolnjevanju Izjave pred odhodom delavca na dopust

 

Spoštovani generalni direktor, g. Janez Poklukar,

danes smo prejeli enormno število klicev in celo osebnih obiskov naših članov, ki so se na nas obrnili s težavo, da se od njih pričakuje podpis neke Izjave, ki pravzaprav le to ni. Zaposleni dobivajo navodila s strani predstojnikov in vodij, da so dolžni izpolniti izjavo pred odhodom na letni dopust, ter se s tem očitno zavezati h nekim ravnanjem za katere jih kot delodajalec nimate pravice zahtevati od delavca.

Uvodoma naj povemo, da takšna obveznost delavca ne izhaja ne iz ZDR-1 ne iz veljavnih kolektivnih pogodb. Pravna služba UKCL, ki je očitno ta obrazec pripravila se sklicuje na 36.člen ZDR-1, pa vendar je le tega potrebno razlagati tako jezikovno kot z namenom zakonodajalca, za avtentično razlago pa verjetno v pravni službi UKCL niso poklicani. Z jezikovno razlago lahko pridemo do zaključka, da je delavec dolžan delodajalca obveščati (prihodnjik) o dejstvih , ne volji (ki je v tem primeru še nerealizirana – miselni pridržek?), ne vnaprej se zavezati z neko izjavo kam bo potoval in o tem delodajalcu poročati. Razumemo, da je obveza delodajalca, da skrbi za nemoten delovni proces, pa vendar ne z omejevanjem ustavne pravice svobode gibanja lastnim zaposlenim. Delavcu se tako s podpisom takšne  izjave vnaprej omejuje svobodno voljo z in gibanje na podlagi neke izjave in podpisa zaposlenega (kaj če je zaposleni v takšnem strahu, da če bo sedaj odšel nekam zaradi te izjave ne odide, mar ni to posredno omejevanje gibanja?). Tako, da se zaposlene pravzaprav prisiljeno/samovoljno postavi v situacijo, da se odločajo za neka ravnanja in morebitne posledice, ki v tem trenutku niso niti znane. Upam, da se vsi zavedamo, da so vsi javni uslužbenci zavezani h spoštovanju ZDR-1, vsi zaposleni v dejavnosti zdravstva h spoštovanju tako Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, kot Kolektivne pogodbe za zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ter vseh drugih zakonskih aktov in pod aktov, ki se jih zadevajo. Zaradi navedenega menimo, da je takšna izjava popolnoma nepotrebna saj med zaposlene vnaša strah, nelagodje in predvsem se jih po nepotrebnem vznemirja. Obvestilna dolžnost delavca seveda je obveščati delodajalca o razlogih navedenih v 36. členu ZDR-1, vendar delavec delodajalca kot že zapisano obvešča o dejstvih, ne o svoji lastni volji in bodočih negotovih ravnanjih, ki se lahko ali pa tudi ne zgodijo. Dolžnost delavca nastane v trenutku, ko do takšnega ravnanja pride, ne pa vnaprej z neko izjavo.

Legitimno se postavlja vprašanje kaj če je primeroma delavec danes nameraval oditi na območje držav z rdečega seznama, jutri pa se premisli, izjavo pa je že podpisal. Kaj storiti v takem primeru? Kaj boste storili v primeru, da delavec podpiše izjavo, da ne bo odšel v državo z rdečega seznama, potem se pa premisli zaradi nekega izrednega dogodka in vseeno odide? Delavci verjetno nekih masovnih rezervacij pravzaprav niti niso opravljali, saj se razmere spreminjajo iz dneva v dan. Tako da se njihove namere lahko praktično dnevno spreminjajo. Zato je po našem prepričanju takšna izjava navadna potrata tako kadrovskih resursov, kot nepotrebna poraba papirja!

Naj zgolj še dodamo (ponovno), da protestiramo zoper način dela vodstva UKCL, na kar smo tudi že opozorili, kjer se mimo sindikatov zaposlenim pošiljajo neke izjave, ki nimajo nikakršne obligacije s strani delavca, da je primoran takšno izjavo podpisati ali druga ravnanja delavcem v škodo. Tako se na tak način izigrava pomen socialnega dialoga in urejanja odprtih zadev v zavodu. V kolikor smo sindikati v UKCL sami sebi namen in namerava UKCL vsako takšno izjavo ali jutri mogoče kakšen drug dokument vročiti delavcu brez vednosti sindikata, je takšno stanje izredno zaskrbljujoče. Da ne govorimo o dosedanjih težavah iz naših dopisov, ki še vedno ostajajo nerešene!

Seveda v kolikor se z našimi argumenti ne strinjate, bi vljudno prosili za pravno podlago na katero se sklicujete, da obstaja obveznost delavca, da takšno izjavo podpiše, ter da je ne podpis takšne izjave lahko celo razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali morebitna nezakonita izdajanja opozorila delavcem! Zaradi vsega navedenega pričakujemo, da boste v najkrajšem možnem času preklicali zahtevo po izpolnjevanju te izjave, ter nas o tem tudi obvestili.

Za vsa dodatna pojasnila smo Vam na voljo in Vas lepo pozdravljamo

Lep sindikalni pozdrav,

Predsednik Sindikata KC

Vladimir Lazić l. r.

 

 

V vednost: