Zainteresirana javnost in mediji

 

Ljubljana, 14. 3. 2019

 

Zadeva: Odziv na sestanek na ministrstvu za zdravje dne 11. 3. 2019

 

Spoštovani,

sindikati, podpisniki Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi,  želimo javnost  obvestiti o poteku sestanka na ministrstvu za zdravje dne 11. 3. 2019, saj so stališča sindikatov, ki so se sestanka udeležili, bolj ali manj ostala prezrta.

Ministrstvo za zdravje je navedeni sestanek sklicalo z namenom seznaniti sindikate in stroko zaposlenih v zdravstveni negi z dokumentom: »Temeljne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege«, ki ga je pripravilo Ministrstvo. Uvodoma želimo pojasniti, da je sprejem prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi s strani ministrstva, pristojnega za zdravje v roku treh mesecev od podpisa zaveza, vsebovana v stavkovnih sporazumih, ki smo jih 3. decembra 2018 z Vlado sklenili sindikati, podpisniki prej navedenih kolektivnih pogodb. Glede na to, da je ministrstvo za zdravje zamudilo vse zakonske, pa tudi v stavkovnih sporazumih dogovorjene roke za sprejetje dokumenta, ki ga je pripravila stroka, lahko govorimo o neposredni kršitvi obeh stavkovnih sporazumov, ki ima glede na sklenjene stavkovne sporazume lahko za posledico takojšnjo plačano stavko v dejavnosti zdravstva.

Na sindikalni strani ne sprejemamo izgovorov, ki naj bi opravičevali dosedanjo pasivnost ministrstva za zdravje v zvezi s sprejemom poklicnih aktivnosti in kompetenc zaposlenih v zdravstveni negi. Zakonsko pooblastilo za sprejem ali podajo soglasja k dokumentu, kot je predmetni, po definiciji sodi med tekoče posle Vlade RS in s tem ministrstva, ki bi moralo opravljati svojo funkcijo nemoteno in svoje naloge opraviti v rokih, kot jih predpisuje zakon.

V sindikatih ne pristajamo na sprenevedanje ministrstva in na izločanje socialnih partnerjev iz dialoga o vsebinah, ki so sicer primarno strokovno vprašanje, vendar zaradi odsotnosti jasne regulacije neposredno vplivajo na delovne pogoje in zakonito izvajanje pravic in obveznosti zaposlenih pri opravljanju njihovega dela.

Zahtevamo, da ministrstvo upošteva dejstvo, da so vsi roki, določeni za sprejem prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi, potekli, in skladno s sporazumi o razreševanju stavkovnih zahtev sprejme prenovljene poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi v vsebini, kot je bila predlagana s strani stroke, z izjemo morebitnih manjših popravkov, ki pa ne bi pomenili rušenje celotnega sistema. Le na ta način bo zadoščeno tako namenu strank pri sklepanju sporazumov o razreševanju stavkovnih zahtev, kot tudi 38. členu Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2017, ki je tudi določil podlago za sprejem prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi. Če navedeni zahtevi ne bo ugodeno, bomo v sindikatih, ki zastopamo zaposlene v dejavnosti zdravstva, primorani ukrepati s sredstvi, ki jih imamo na razpolago za to, da se doseže realizacija in spoštovanje sklenjenih dogovorov in sporazumov med Vlado in sindikati.

S spoštovanjem,

Sindikati v zdravstvu Slovenije – Pergam

Vladimir Lazić l. r.

 

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar l. r.

 

 

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Zvonko Vukadinovič l. r.

 

 

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus l. r.

 

IZJAVA V ELEKTRONSKI OBLIKI