Glede na dosedanja dogajanja v zdravstvu in vse negativne kritike, ki jih poslušamo na račun javnih uslužbencev, se nam v Sindikatu KC zdi nujno potrebno, da se na takšne navedbe odzovemo. Trenutno kritično javno mnenje temelji na negativnih poročanjih slovenskih medijev, ki vedno znova povdarjajo le pomankljivosti in aktualizirajo problematiko, ki se jim zdi medijsko najbolj odmevna, medtem ko so skrajno zaostreni delovni pogoji zaposlenih v zdravstvu, kamor seveda spadamo tudi zaposleni v UKC Ljubljana, za njih medijsko nezanimivi in nepomembni. Ne vidijo namreč, da pomanjkljivosti, na katere opozarjajo, izhajajo ravno iz neurejenosti razmer. Pomemben delež k tej neurejenosti pa prispeva tudi to, da se standarde in normative za delo v vseh plačnih skupinah prilagaja razpoložljivim kadrom (in sredstvom), namesto da bi se ocenilo, koliko zaposlenih potrebujemo, da bi delo opravili varno in kakovostno. Tako v Sindikatu KC podpiramo zahteve sindikatov, da je potrebno pripraviti strokovne standarde in normative za vse zaposlene v zdravstvenem sistemu. Mnenja smo, da delovna mesta v zdravstveni dejavnosti ne morejo in ne smejo biti primerjana z drugimi javnimi uslužbenci, saj med njimi ni skoraj nikakršne podobnosti. To velja predvsem za zaposlene v t.i. plačni skupini J, saj je delež zaposlenih v tej plačni skupini zelo visok tudi drugje v javnem sektorju. 

V Sindikatu KC ocenjujemo, da so skoraj vse plačne skupine v zdravstvu podcenjene in premalo plačane, kar se kaže predvsem pri zaposlenih iz t.i. plačne skupine J. Že od prehoda v nov plačni sistem leta 2008, je bilo prepoznano, da obstajajo pomanjkljivosti pri vrednotenju delovnih mest iz plačne skupine J. Dogovorjeno (in tudi podpisano) je bilo, da se še isto leto prične z odpravljanjem anomalij. Ne nazadnje je bilo tudi podpisano, da se vrednotenje delovnih mest do vključno IV tarifne skupine, za skupino J zviša za 1 plačni razred, a se to še do danes ni realiziralo! Ogromno se je že govorilo in dogovarjalo o odpravi »anomalij« kot jih radi nazivajo, pa vendar se do danes ni uredilo ničesar. Zdi se nam, da tudi sedanja vlada ne kaže posebnega interesa, da bi odpravila to »anomalijo«, saj so njihove obljube, da se bo to uredilo še letos, zelo neprepričljive. Pričakujejo namreč, da se masa plač v javnem sektorju ne sme in ne bo povečala. To pomeni, da se bo nekaterim vzelo zato, da bi se drugim dalo. 

Ob tem pa bi v UKC Ljubljana vsak deveti zaposleni prejemal manj kot je minimalna plača, če ne bi dobival dodatka do minimalne plače in kar vsak tretji ima manj kot 1000 EUR bruto plače? Vse do danes vlada še ni ponudila rešitve, zato pozivamo Vlado RS in vse odgovorne naj takoj pristopijo h reševanju odprtih problemov in pridobijo dodatna sredstva saj smo prepričani, da le s prerazporejanjem sredstev vseh pomankljivosti ne bo mogoče pravično popraviti. Naše stališče in zahteva je tudi, da se nemudoma začne realizirati podpisane Anekse h Kolektivnim pogodbam (predvsem Ankes št.1 h KPJS) in njihove določbe začne spoštovati. Sindikati imamo tudi kar nekaj podpisanih dogovorov z Vlado RS, ki do sedaj niso bili realizirani. Neizpolnjevanje določil kolektivnih pogodb in dogovorov pa gotovo ne krepi zaupanja v verodostojnost vlade. 

Nažalost smo se morali odzvati na trenutno stanje v zdravstvu, saj je le to nevzdržno, kajti ogromno se govori o stavkah in drugih oblikah pritiska pa vendar se nihče na to ne odzove. Nikakor ne moremo razumeti kako je mogoče, da pristojni ne poskrbijo za tiste, ki dan in noč nepretrgoma skrbijo, da vsak, ki je zaradi zdravstvene težave sprejet in obravnavan v UKC Ljubljana, dobi zdravstveno nego kot si jo zasluži, da ima očiščene postelje in njihovo okolico, čiste operacijske dvorane, zdravila, ki jih potrebuje, dobro in hitro obravnavno ter pridobitev izvidov, delujočo medicinsko opremo, pravočasno in kakovostno celovito zdravstveno oskrbo in številne postopke in posege, ki jih zaposleni v UKC Ljubljana vsakodnevno opravljamo. Ob tem še enkrat povdarjamo, da so vsi v verigi zaposlenih v zdravstvu nujno potrebni za nemoteno delovanje bolnišnice, tudi tisti z najnižjo stopnjo izobrazbe in najnižjimi prihodki. Zato se bo Sindikat KC za slehernega zaposlenega in za vse profile zaposlenih tako zdravstvene (sester, bolničarjev, zdravnikov) kot nemedicinske (strežnice, kurirke, čistilke, zdravstveni administratorji, vzdrževalci in vsi ostali) boril do zadnjega. 

Pripravil: Tajnik Sindikata KC, Vladimir Lazić
Sindikat KC prim. Matija Cevc, dr.med.