Sporočilo za javnost

Odziv na imenovanje skupine za pripravo sprememb plačnega sistema v zdravstvu

Imenovanje delovne skupine za pripravo sprememb plačnega sistema v zdravstvu (kar je Vlada RS storila včeraj, 31. 3. 2022) je v času, ko Vlada krši Dogovor o nadaljevanju pogajanj v zdravstvu in socialnem varstvu, s katerim bi morala reševati ustvarjena plačna nesorazmerja, in se v tem delu ne želi pogajati, nezaslišano. Vabilo za imenovanje predstavnikov v delovno skupino je sicer od podpisnikov tega sporočila prejel le Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, niso pa ga prejeli ostali reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva, medtem ko so bili v delovno skupino vabljeni in imenovani nekateri deležniki, ki na ravni dejavnosti nimajo reprezentativnosti in s tem pristojnosti urejanja sistema plač za celotno dejavnost zdravstva.

Pri imenovanju delovne skupine je izjemno problematično dejstvo, da ni jasno, na kakšen način bo upoštevano določilo 33. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki ga je posebej izpostavilo Ustavno sodišče RS v sklepu, s katerim je zadržalo izvajanje PKP10 v delu odprave plačnega stropa za zdravnike. Ustavno sodišče je v sklepu izpostavilo, da do spremembe temeljev plačnega sistema javnih uslužbencev ne more priti mimo postopka, ki ga določa 33. člen ZSPJS. Predpisani postopek zagotavlja ohranitev oziroma spoštovanje namena ZSPJS, tj. zagotavljanje načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah. Prav tako ni jasno, ali gre za isto delovno skupino, ki naj bi pripravljala tudi spremembe sistema organizacije in upravljanja javnih zavodov, s čemer se je (prav tako selektivno) na nekatere sindikate obrnilo ministrstvo za zdravje. Na vprašanja glede razmerja med delovnima skupinama, glede razmerja do Ekonomsko socialnega sveta, v katerega pristojnosti je obravnava vsebin s področja zdravstva in glede vključitve še nekaterih deležnikov (npr. ZZZS), nismo prejeli odgovora.

Opozarjamo tudi na nekonsistentnost Vlade, ki po eni strani ustanavlja delovno skupino, po drugi strani pa je 23. 2. 2022 podala odgovor sindikatom, da v predvolilnem času »ne bo neodgovorno sprejemala dodatnih sistemskih obremenitev javnih financ v breme naslednjega mandata, saj zanje nima zakonske podlage v obstoječih proračunskih dokumentih, da pa se je Vlada RS z vsemi sindikati javnega sektorja tudi v tem specifičnem obdobju pripravljena pogovarjati o sistemskih rešitvah in reformi plačnega sistema v javnem sektorju, ki bi se uveljavili čimprej na začetku naslednjega mandata, tako da se ne izgubljajo tedni dragocenega časa. Dokončno besedo o morebitnih izpogajanih rešitvah pa morata v vsakem primeru imeti novi sestavi vlade in državnega zbora.«.

V primeru priprave sprememb plačnega sistema v zdravstvu ni mogoče govoriti o sistemskih rešitvah in reformi plačnega sistema v javnem sektorju, saj gre za parcialno urejanje enega področja in ne za reformo plačnega sistema v javnem sektorju. Na drugi strani je Vlada pogajanja po posameznih področjih zavrnila z argumentom, da pred volitvami ne bo prevzemala sistemskih obremenitev javnih financ in da stavke v tem obdobju razume kot del politične kampanje. Potez Vlade z ustanovitvijo delovne skupine si potemtakem ne moremo tolmačiti drugače kot nekonsistentno odstopanje od lastnih stališč v predvolilnem obdobju, saj ni jasno, kakšna stališča bo imela do predmetnega vprašanja prihodnja koalicija oziroma vlada. Prav tako gre glede na obdobje, v katerem je delovna skupina ustanovljena, za očitno povsem predvolilni manever in prejudiciranje nekaterih rešitev na področju zdravstva, brez vključevanja vseh relevantnih deležnikov.

Iz navedenih razlogov se vabilu nismo odzvali, od vlade pa smo pričakovali, da bo na ta temeljna vprašanja odgovorila. Dodajamo, da je takšen rokohitrski in izključevalni način poseganja na tako pomembna in občutljiva področja, kot je to sistem zdravstva, po našem prepričanju skrajno neodgovoren, zato vlado ponovno, tokrat javno pozivamo, da z delom delovne skupine počaka do obdobja po volitvah, v delovno skupino vključi vse deležnike, reprezentativne v dejavnosti zdravstva, če bo vsebina delovne skupine presegala vprašanje plač, pa predlog ustanovitve delovne skupine obravnava tudi v okviru Ekonomsko socialnega sveta.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Irena Ilešič Čujovič l. r.


Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus l. r.


Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar l. r.


Sindikat medicinskih sester FLORENCE Pergam

Miha Benet l. r.


Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam in Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Vladimir Lazić l. r.

Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM

Damir Domjan l. r.

Sindikat laboratorijske medicine SILMES

Mojca Završnik l. r.

Sindikat sevalcev Slovenije – PERGAM

Grega Praprotnik l. r.


SPUKC – sindikat zdravstva Slovenije

Mateja Klep Breskvar l. r.