ODPRTO PISMO VLADI, JAVNIM ZDRAVSTEVNIM IN SOCIALNIM ZAVODOM IN DRUGIM ZAVEZANCEM ZA IZPLAČILO DODATKA ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH

 

V SZS PERGAM smo seznanjeni s priporočilom z dne 30.10.2020, ki ga je na člane Združenja zdravstvenih zavodov naslovil upravni odbor omenjenega združenja v zvezi z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. V priporočilu sicer pozivajo k zagotovitvi financiranja omenjenega dodatka iz proračuna, vendar hkrati predlagajo odlog izplačil do zagotovitve proračunskih finančnih sredstev, poleg tega pa priporočajo lestvico višine dodatka glede na posamezna delovišča.

Poudarjamo, da je dodatek za delo v rizičnih razmerah, ki pripada zaposlenim, ki delo opravljajo na območju, na katerem je razglašena epidemija (trenutno celotno območje države), pravica zaposlenih iz delovnega razmerja. Gre za del plače, ki zaposlenim pripada za obdobje, v katerem je bilo delo opravljeno in zapade v izplačilo s plačnim dnevom plače za posamezni mesec.

Epidemija je bila z odločitvijo Vlade razglašena za 30 dni od 19.10.2020. Za čas opravljanja dela v obdobju razglašene epidemije v mesecu oktobru zaposlenim pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah, ki so ga delodajalci dolžni izplačati do plačilnega dneva, ki je v zdravstvu in socialnem varstvu 10 dan v mesecu. Odlaganje izplačila omenjenega dodatka je v nasprotju z zakonom in Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, predvsem pa je popolnoma nesprejemljivo, nedopustno in nekorektno do zaposlenih, ki v teh težkih razmerah žrtvujejo svoje zdravje in življenje za zdravje in življenje drugih.

Država s tem daje najslabše možno sporočilo tudi vsem ostalim delodajalcem v državi, saj jim sporoča, da so zamude z izplačili dela plače sprejemljive, če le pride naknadno do poračuna premalo izplačanih plač. S tem se nikakor ne strinjamo in takšno ravnanje najostreje obsojamo!

Prav tako se ne strinjamo s priporočeno lestvico višine dodatka za delo v rizičnih razmerah, saj smo prepričani, da Kolektivna pogodba za javni sektor podlage za različno obravnavo zaposlenih pri delu v rizičnih razmerah ne daje. V zvezi s tem je že iz pomladanskega vala epidemije vloženih že več tožb na delovno in socialno sodišče iz naslova premalo izplačanega dodatka za delo v rizičnih razmerah, izplačila dodatka, ki bi sledila priporočilu Združenja zdravstvenih zavodov pa bi število teh tožb še povečala.

V SZS PERGAM zato pozivamo VSE delodajalce, ki so zavezanci za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, da ob plačilnem dnevu za mesec oktober v celoti, vsem zaposlenim izplačajo omenjeni dodatek za vse ure opravljenega dela v času epidemije.

Prav tako pozivamo Vlado Republike Slovenije in predvsem Ministrstvo za finance z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da nemudoma zagotovijo proračunski vir za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah, ki bo zagotavljal likvidnost delodajalcev, ki so zavezanci za izplačilo predmetnega dodatka in pravočasno izpolnitev obveznosti le teh do svojih zaposlenih.

 

Vladimir Lazić l. r.

Predsednik

SZS PERGAM