Po dolgotrajnih pogajanjih in izrecni zahtevi Sindikata KC, da se v Dogovor o ukrepih na področju plač v letu 2016 vnese zaveza po uskladitvi Aneksa št. 1 z KP, je danes prišlo do podpisa le tega Aneksa h KP, ki bo omogočil uskladitev delovnih mest v plačni skupini J do IV. tarifne skupine.

 

To neposredno pomeni, da se bo zaposlenim v plačni skupini J do IV. tarifne skupine dvignil izhodiščni plačni razred, za 1 plačni razred. Kljub demagogiji in zavajanju, da se to tistim pod minimalno plačo ne bo poznalo, moramo takšna namigovanja demantirati, saj se v Sindikatu KC zavedamo, da naši zaposleni delajo tudi ob nedeljah in praznikih, ter opravljajo tudi nočno delo. Ker pa je Sindikat KC sodeloval tudi pri akciji spremembe definicije minimalne plače, pomeni, da se bodo dodatki za nedeljsko delo, delo na dela prost dan in nočno delo izvzeli iz minimalne plače (ti dodatki so obračunani od vašega plačnega razreda) in kot taki se bodo neposredno finančno poznali tudi in predvsem tistim na minimalni plači, ki opravljajo takšna dela.

 

Tako da resnično čestitke vsem Vam, našim članom, ki nam z Vašim zaupanjem in članstvom iz dneva v dan potrjujete, da smo na pravi poti in smo z Vami samo še močnejši. Zato Vam lahko še enkrat obljubimo, da bomo še naprej delali za vas in se borili za Vaše pravice in bomo to lahko tudi podkrepili s takšnimi dokumenti, kot je danes podpisan Aneks, kot je sprejet Zakon o spremembi definicije minimalne plače in drugo, brez praznih obljub in zavajanj.

 

Hvala še enkrat ker ste z nami in lahko skupaj v največjem zavodskem sindikatu skrbimo za dobrobit nas vseh, tako tistih zaposlenih v zdravstvenih poklicih, kot tistih ki so podpora zdravstvenemu osebju in so nepogrešljiv del tima.

 

Lep sindikalni pozdrav,

Vladimir Lazić, Tajnik Sindikata KC