Spoštovani člani in članice, v nadaljevanju objavljamo tabelo z novimi uvrstitvami plačnih razredov, kateri so posledica dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati, ki so Anekse h posameznim kolektivnim pogodbami podpisali. Tabela vsebuje vsa delovna mesta v dejavnosti zdravstva, potrebno pa je razumeti, da ni na vseh delovnih mestih prišlo do spremenjenih uvrstitev v plačne razrede. Za vse nadaljnje informacije smo Vam na voljo v pisarni Sindikata KC.

Zap. št.

DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

  

Plačni razred brez napr.

Plačni razred z napr.

1

E023001

GALENSKI LABORANT II

III

 

 

13

23

2

E024001

FARMACEVTSKI PROCESNIČAR

IV

 

 

17

27

3

E024002

GALENSKI LABORANT I

IV

 

 

16

26

4

E025001

FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO S CITOSTATIKI

V

 

 

25

35

5

E025002

FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS

V

 

 

26

36

6

E025003

FARMACEVTSKI TEHNIK I

V

 

 

23

33

7

E025004

FARMACEVTSKI TEHNIK II

V

 

 

22

32

8

E025005

FARMACEVTSKI TEHNIK III

V

 

 

21

31

PLAČNA SKUPINA E

 

Zap. št. DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

 

PR brez napr.

PR z napr.

1

E034001

BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS

IV

 

18

28

2

E034002

BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC

IV

 

15

25

3

E034003

BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA

IV

 

16

26

4

E034004

BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI

IV

 

17

27

5

E035001

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA

V

 

26

36

6

E035002

MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)

V

 

25

35

7

E035003

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI

V

 

25

35

9

E035005

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU

V

 

23

33

10

E035006

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER

V

 

21

31

11

E035007

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI

V

 

22

32

12

E035008

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI

V

 

22

32

13

E035009

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI

V

 

21

31

14

E035010

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I

V

 

24

34

15

E035011

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II

V

 

23

33

16

E035012

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI

V

 

23

33

17

E035013

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II

V

 

24

34

18

E035014

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III

V

 

25

35

19

E035015

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA

V

 

26

36

20

E035016

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V MAVČARNI

V

 

22

32

21

E035017

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI

V

 

22

32

22

E035018

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI

V

 

23

33

23

E035019

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI

V

 

24

34

24

E035020

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH

V

 

23

33

25

E035021

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU

V

 

24

34

26

E035022

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI

V

 

22

32

27

E035023

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI

V

 

21

31

28

E035024

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI

V

 

23

33

30

E035026

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI

V

 

24

34

31

E035027

ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT

V

 

23

33

 

Zap. št. DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

 

PR brez napr.

PR z napr.

32

E035028

ZDRAVSTVENI REŠEVALEC – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)

V

 

26

36

33

E035029

ORTOPEDSKI TEHNOLOG – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)

V

 

25

35

34

E035030

SREDNJA MEDICINSKA  SESTRA V INTEZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE

V

 

25

35

35

E035031

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI DISPEČER V DISPEČERSKEM CENTRU

V

 

25

35

 

Zap. št. DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

 

Plačni razred brez napr.

Plačni razred z napr.

 1

E043001

LABORANT II

III

 

12

22

 2

E043002

SPREMLJEVALEC BOLNIKOV

III

 

12

22

 3

E043003

TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE II

III

 

13

23

 4

E044001

DELOVNI INŠTRUKTOR II

IV

 

17

27

 5

E044002

FOTOLABORANT

IV

 

16

26

 6

E044003

IZVAJALEC DDDD STORITEV

IV

 

16

26

 7

E044004

LABORANT I

IV

 

16

26

 8

E044005

OBDUKCIJSKI POMOČNIK II

IV

 

18

28

 9

E044006

TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE I

IV

 

16

26

 10

E044007

VOZNIK REŠEVALEC II

IV

 

17

27

 11

E045001

DELOVNI INŠTRUKTOR I

V

 

22

32

 12

E045002

EKOLOG I

V

 

22

32

 13

E045003

EKOLOG II

V

 

21

31

 14

E045004

LABORATORIJSKI TEHNIK (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)

V

 

26

36

 15

E045005

LABORATORIJSKI TEHNIK I

V

 

23

33

 16

E045006

LABORATORIJSKI TEHNIK II

V

 

22

32

 17

E045007

LABORATORIJSKI TEHNIK III

V

 

21

31

 18

E045008

OBDUKCIJSKI POMOČNIK I

V

 

24

34

 19

E045009

ORTOPEDSKI TEHNIK I

V

 

23

33

 20

E045010

ORTOPEDSKI TEHNIK II

V

 

22

32

21

E045011

ORTOPEDSKI TEHNIK III

V

 

21

31

22

E045012

SANITARNI TEHNIK I

V

 

23

33

 23

E045013

SANITARNI TEHNIK II

V

 

22

32

 24

E045014

SANITARNI TEHNIK III

V

 

21

31

 25

E045015

VOZNIK REŠEVALEC I

V

 

23

33

 26

E045016

ZDRAVSTVENI SODELAVEC III

V

 

21

31

 27

E045017

ZOBOTEHNIK I

V

 

23

33

 28

E045018

ZOBOTEHNIK II

V

 

22

32

 29

E045019

ZOBOTEHNIK III

V

 

21

31

 

PLAČNA SKUPINA F

Zap. št. DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

  

Plačni razred brez napr.

Plačni razred z napr.

1

F023001

OSKRBOVALKA

III

 

 

14

24

2

F023002

SOCIALNA OSKRBOVALKA III

III

 

 

15

25

3

F024001

BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV

IV

 

 

18

28

4

F024002

BOLNIČAR NEGOVALEC II

IV

 

 

17

27

5

F024003

DELOVNI INŠTRUKTOR II

IV

 

 

17

27

6

F024004

GOSPODINJA OSKRBOVALKA

IV

 

 

17

27

7

F024005

SOCIALNA OSKRBOVALKA II

IV

 

 

18

28

8

F024006

VARUHINJA II

IV

 

 

16

26

9

F024007

VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

IV

 

 

16

26

10

F025001

ANIMATOR II

V

 

 

21

31

11

F025002

DELOVNI INŠTRUKTOR I

V

 

 

22

32

12

F025003

MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)

V

 

 

25

35

13

F025004

OPERATER INFORMATOR

V

 

 

19

29

14

F025005

SOCIALNA OSKRBOVALKA I

V

 

 

21

31

15

F025006

SODELAVEC V PROGRAMIH

V

 

 

20

30

16

F025007

SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I

V

 

 

20

30

17

F025008

SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

V

 

 

19

29

18

F025009

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I

V

 

 

24

34

19

F025010

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II

V

 

 

23

33

20

F025011

VARUHINJA – SPECIALNA ZNANJA

V

 

 

23

33

21

F025012

VARUHINJA I

V

 

 

21

31

22

F026001

ANIMATOR I

VI

 

 

25

35

23

F026002

ANIMATOR I

VI

 

ANIMATOR I SVETOVALEC

32

37

24

F026002

ANIMATOR I

VI

 

ANIMATOR I MENTOR

28

33

25

F026002

ANIMATOR I

VI

 

ANIMATOR I

25

30

27

F026004

STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

VI

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

SVETOVALEC

31

36

28

F026004

STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

VI

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

MENTOR

27

32

29

F026004

STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

VI

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

24

29

 

NOVO DELOVNO MESTO

Zap. št. DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

  

Plačni razred brez napr.

Plačni razred z napr.

30

F026005

STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

VI

 

 

24

34

 

PLAČNA SKUPINA J

Zap. št. DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

 

Plačni razred brez napr.

Plačni razred z napr.

1

J015001

ANALITIK V

V

 

18

28

2

J015005

EKONOMSKI REFERENT V (I)

V

 

19

29

3

J015006

EKONOMSKI REFERENT V (II)

V

 

18

28

4

J015007

ENERGETIK V

V

 

20

30

5

J015008

FINANČNIK V

V

 

19

29

6

J015009

FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V

V

 

21

31

7

J015013

KNJIGOVODJA V

V

 

19

29

8

J015034

SKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA V

V

 

20

30

9

J016001

ANALITIK VI

VI

 

22

32

10

J016005

FINANČNIK VI

VI

 

23

33

12

J016015

KNJIŽNIČAR VI

VI

 

22

32

13

J016027

RAČUNOVODJA VI

VI

 

24

34

14

J016043

VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI

VI

 

24

34

61

J023001

ADMINISTRATIVNI MANIPULANT III

III

 

11

21

62

J024001

ADMINISTRATOR IV (I)

IV

 

15

25

63

J024003

KURIR IV

IV

 

14

24

64

J024006

VOZNIK KURIR IV

IV

 

15

25

65

J025003

ARHIVAR V

V

 

18

28

66

J025007

PISARNIŠKI REFERENT V (I)

V

 

19

29

67

J025008

PISARNIŠKI REFERENT V (II)

V

 

18

28

68

J025011

POSLOVNI SEKRETAR V (II)

V

 

19

29

69

J025015

TAJNICA DIREKTORJA V

V

 

19

29

70

J025019

TAJNICA V

V

 

17

27

71

J025023

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)

V

 

21

31

72

J025024

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (II)

V

 

20

21

73

J025025

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)

V

 

19

29

74

J026004

POSLOVNI SEKRETAR VI

VI

 

22

32

75

J027005

POSLOVNI SEKRETAR VII/1

VII/1

 

26

36

77

J032001

ČISTILKA II

II

 

10

20

78

J032009

KURIR II

II

 

10

20

79

J032011

LEKARNIŠKI STREŽNIK II

II

 

11

21

80

J032013

PERICA II

II

 

11

21

81

J032014

POMOŽNI DELAVEC II

II

 

10

20

82

J032016

POMOŽNI LABORATORIJSKI DELAVEC II

II

 

11

21

83

J032019

SERVIRKA II

II

 

10

20

84

J032021

STREŽNICA – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS II

II

 

15

25

85

J032023

STREŽNICA II (I)

II

 

13

23

86

J032024

STREŽNICA II (II)

II

 

12

22

87

J032025

STREŽNICA II (III)

II

 

11

21

88

J032027

TELEFONIST II

II

 

10

20

89

J032028

VRATAR – RECEPTOR II

II

 

11

21

90

J033012

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III

III

 

14

24

91

J033014

RECEPTOR III

III

 

14

24

92

J033017

SERVIRKA III

III

 

11

21

93

J033023

TELEFONIST III

III

 

12

22

94

J033025

VOZNIK – KURIR III

III

 

12

22

95

J033026

VOZNIK INTERNEGA TRANSPORTA III

III

 

12

22

96

J033027

VRATAR III

III

 

12

22

97

J033028

VZDRŽEVALEC III

III

 

13

23

98

J033029

VZDRŽEVALEC PERILA III

III

 

12

32

99

J034006

DIETNI KUHAR IV

IV

 

17

27

100

J034013

FRIZER – PEDIKER IV

IV

 

16

26

101

J034030

KUHAR IV

IV

 

16

26

102

J034041

NATAKAR – SERVIRKA IV

IV

 

15

25

105

J034061

SLAŠČIČAR IV

IV

 

16

16

106

J034070

ŠIVILJA IV

IV

 

16

16

107

J034078

TELEFONIST – RECEPTOR IV

IV

 

15

25

108

J034089

VOZNIK IV

IV

 

14

24

109

J034090

VOZNIK KURIR IV

IV

 

14

24

110

J034092

VRTNAR IV

IV

 

16

26

111

J034095

VZDRŽEVALEC IV (I)

IV

 

16

26

112

J034096

VZDRŽEVALEC IV (II)

IV

 

15

25

113

J035008

DIETNI KUHAR V

V

 

20

30

114

J035009

DISPEČER CKP V

V

 

22

32

115

J035010

EKONOM V

V

 

18

28

116

J035013

FOTOGRAF DOKUMENTARIST V

V

 

18

28

117

J035021

GOSTINSKI TEHNIK V

V

 

18

28

118

J035025

HIŠNIK V

V

 

18

28

119

J035035

KUHAR V

V

 

18

28

120

J035043

NADZORNIK – VARNOSTNIK V

V

 

18

28

121

J035085

VOZNIK V

V

 

17

27

122

J035089

VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I)

V

 

19

29

123

J035090

VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (II)

V

 

18

28

124

J035091

VZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME V

V

 

20

30

 

NOVO DELOVNO MESTO

Zap. št. DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

 

Plačni razred brez napr.

Plačni razred z napr.

90

J032031

OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI

II

 

13

23