OBVESTILO

 

Obveščamo Vas, da bo odhod avtobusa za prevoz na Izobraževalni seminar sindikalnih zaupnikov, poverjenikov in članov komisij Sindikata KC,

 

dne 17.1.2019,

 

ob 8:15 uri na Hrvatskem trgu pri cerkvi Sv. Petra

 

Prosimo Vas, da se držite navedene ure.

Lep sindikalni pozdrav,

                                                                                            

Sindikat KC,

Predsednik, Vladimir Lazić l. r.