Spoštovani kolegi in kolegice,

ponovno Vas obveščamo, da bo dne 19.4.2018 ob 12. uri potekala skupščina Sindikata KC, na kateri bodo med drugim tudi potekale volitve za funckionarje in posamezne komisije znotraj Sindikata KC.

Prijave so možne do 6.4.2018, prijavijo pa se lahko člani, ki izpolnjujejo pogoje iz 10. člena Statuta SKC.

Pravice in dolžnosti članov

 10.člen

(1) V sindikalni organizaciji uresničujejo člani sindikata naslednje pravice in dolžnosti :

(2) Pravice označene z (*) si pridobi član po 3 mesecih plačane članarine z (**), po 6 mesecih plačane članarine in z (***), po 12 mesecih aktivnega dela v sindikatu in plačanih članarinah.

(3) V izjemnih primerih lahko predsedstvo Sindikata KC dodeli brezplačno pravno pomoč in zaščito takoj po vpisu.

 

Prijavnico in soglasje h kandidaturi lahko prejmete pri svojih sindikalnih zaupnikih.

 

Volitve bodo potekale za naslednja mesta:

 Vnaprej se zahvaljujemo za vse prijave in proaktivno sodelovanje.

Pisarna SKC