Na temelju 22. člena statuta Sindikata KC sklicujem redno volilno Skupščino Sindikata KC

 

ki bo v četrtek 14. junija 2018, ob 10:00 uri, v Predavalnici 3, pritličje UKCL, Zaloška 2, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda skupščine :

  1. Pozdravni nagovor predsednika SKC.
  2. Poročilo verifikacijske komisije in poročila o delu v preteklem mandatnem obdobju
  3. Predstavitev kandidatov za funkcije v Sindikatu KC
  4. Imenovanje delovnih teles Skupščine SKC 2018
  5. Razrešitev funkcionarjev Sindikata KC
  6. Volitve na funkcije v Sindikatu KC
  7. Razno

 

Sestanek bo predvidoma trajal do 13:00 ure.

 

Vse člane skupščine vljudno vabim, da se seje udeležite.

 

Lep pozdrav! 

 

Predsednik sindikata KC

Prim. Matija Cevc, dr. med. l. r.