Člani in članice Sindikata KC,

Zaposleni in zaposlene v UKCL

 

OBVESTILO –  obdaritev članov in otrok članov Sindikata KC, izjave za javnost KSS Pergam, Ustavna pobuda za ustavno presojo Zakona o nalezljivih boleznih ter Odredbe ministra za zdravje o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni covid-19.

Spoštovani in spoštovane,

V nadaljevanju podajamo obvestilo glede obdaritve članov in otrok članov Sindikata KC, izjave za javnost KSS Pergam, ter Ustavne pobude za ustavno presojo Zakona o nalezljivih boleznih ter Odredbe ministra za zdravje o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni covid-19.

 

Obdaritev članov in otrok članov Sindikata KC:

V veliko veselje nam je, da Vas lahko obvestimo, da tudi letos nismo pozabili na naše člane in njihove otroke, saj smo v Sindikatu Kliničnega centra na redni seji predsedstva sprejeli sklep, da se člane sindikata letos obdari z darilnim bonom v višini kar 30 EUR, naše malčke pa z darilnim bonom v višini celo 40 EUR. Ob nekaj tisoč številčnem članstvu je to zagotovo velik zalogaj za sindikat pa vendar je to najmanj kar lahko storimo v teh časih.

Vsak otrok bo v obvestilu prejel darilni bon in dopis Dedka Mraza s povezavo do videoposnetka predstave Ješ Jež, ki smo jo v sodelovanju z SiTi teatrom uspeli realizirati. Povezava do posnetka bo aktivna do 31.12.2020, tako da si jo bodo lahko malčki ogledali tudi večkrat, vse kar je potrebno je preprosto: vnesti povezavo v spletni brskalnik in vpisati unikatno kodo za dostop do predstave in malčki bodo že lahko uživali v predstavi.

Darilne bone za člane in otroke pa bo možno prevzeti od jutri 16.12.2020 naprej v pisarni Sindikata KC. S tem smo ponovno dokazali, da nam ni vseeno za naše člane in njihove otroke. Upamo, da bo ta malenkost sindikata v teh čudnih časih prinesla kakšen dodaten nasmešek na obraz naših članov in njihovih otrok, ter prinesla dodatno dobro voljo ob prihajajočih praznikih.

 

ZAHTEVE KSS PERGAM DO VLADE RS IN PRIDRUŽITEV PRIPRAVAM NA SPLOŠNO STAVKO

Predsedstvo Konfederacije sindikatov Slovenije – PERGAM (KSS PERGAM) je danes med drugim obravnavalo stanje socialnega dialoga na nacionalni ravni, vključenost sindikatov v pripravo interventnih zakonov za obvladovanje epidemije in omilitev njenih posledic ter potek usklajevanja Zakona o nacionalnem demografskem skladu ter v zvezi s tem sprejelo nekatere sklepe, o katerih v nadaljevanju seznanjamo javnost.

 

V KSS PERGAM zahtevamo, da se:

1) iz predlogov interventnih zakonov umakne predlog zamrznitve višine minimalne plače,

2) sklene dogovor o politiki plač v javnem in zasebnem sektorju oziroma splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo,

3) iz zakonodajnega postopka umakne predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu,

4) odločitve in predlogi zakonov s področja delovanja ESS dosledno oblikujejo v socialnem dialogu in v skladu s pravili o delovanju ESS in nikakor ne brez sodelovanja sindikatov, pri temeljnih vprašanjih, ki zadevajo delavstvo pa tudi ne brez soglasja s sindikati.

 

KSS PERGAM se pridružuje pripravam za splošno stavko in druge sindikalne aktivnosti za realizacijo zgoraj navedenih zahtev, o konkretnem datumu stavke, načinu izvedbe stavke in drugih sindikalnih aktivnosti pa se bo koordinirala z ostalimi sindikalnimi centralami, ki so prav tako napovedale pripravo na stavkovne in druge aktivnosti.

Glede na to, da imajo zaposleni v posameznih dejavnostih tudi specifične težave, niso izključene tudi morebitne dodatne zahteve, ki iz teh okoliščin izvirajo.

Predlog o zamrznitvi minimalne plače, ki se je znašel med predlogu v osnutku PKP7 je bil ob vseh kršitvah pravil o delovanju ESS s strani Vlade še zadnja kaplja čez rob, v KSS PERGAM pa takšnega izključevanja sindikatov iz postopkov oblikovanja in sprejemanja ukrepov in zakonodajnih rešitev ne bomo več dopuščali. Odgovornost za nastalo situacijo in konflikt, ki se je že kar nekaj časa nakazoval, pa spričo svojega ignorantskega, samozadostnega in izključujočega ravnanja v celoti nosi Vlada RS.

 

Ustavna pobuda za ustavno presojo zakona o nalezljivih boleznih ter odredbe ministra za zdravje o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni covid-19

KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE – PERGAM (KSS PERGAM) je skupaj s SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE PERGAM (SZS PERGAM) po svojem pooblaščencu na Ustavno sodišče naslovila zahtevo za ustavno presojo 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS 33/06 in naslednji), ki ministru za zdravje omogoča omejitev pravice do stavke zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem, ter dveh členov Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Ur. l. RS št. 164/2020 z dne 13.11.2020), ki jo je izdal minister za zdravje na podlagi prej navedene sporne določbe Zakona o nalezljivih boleznih. Z Odredbo je minister za zdravje ne le omejil, temveč prepovedal pravico do stavke zdravstvenim delavcem in jim hkrati prepovedal koriščenje letnega dopusta in koriščenje presežka ur.

Nikakršnega dvoma ni, da so razmere epidemije takšne, da do določene mere upravičujejo sprejem ukrepov, ki posegajo tudi v pravice posameznikov ali skupin posameznikov. Ne glede na to pa morajo biti vsi sprejeti ukrepi skladni z Ustavo RS, sorazmerni in nujni, ne smejo biti arbitrarni in ne smejo povzročiti neenake obravnave. Navedeni pogoji v primeru sporne odredbe niso izpolnjeni.

Sindikati smo ministra za zdravje večkrat pozivali k dialogu, prav tako smo večkrat opozorili na neizvajanje zavez iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018, kjer ena od nerealiziranih zavez ostaja sprejem standardov in normativov za zdravstvo in opozorili tudi na možnost stavke v zvezi s tem, vendar odziva s strani Ministrstva za zdravje žal ni bilo.

 

Lep sindikalni pozdrav,                                                                                     

Predsednik Sindikata KC

Vladimir Lazić

 

 

OBVESTILO V ELEKTRONSKI OBLIKI