Obvestilo članom glede odrejanja bivanja v namestitvah pri delodajalcu, in preseganja kompetenc v ZN, ter tudi s tem povezanim kadrovskim primanjkljajem.

 

Spoštovane člani in spoštovani člani,

V nadaljevanju podajamo pojasnilo glede odrejanja bivanja v namestitvah pri delodajalcu in preseganja kompetenc v ZN, ter s tem povezanim kadrovskim primanjkljajem.

 

Odrejanje bivanja v namestitvah pri delodajalcu:

V Sindikatu KC smo prejeli zaskrbljujoča obvestila, da se nekatere zaposlene poziva oz. se jim celo odreja, da morajo ob odpovedi delovanja javnega prevoza in nezmožnosti prihoda na delo sprejeti bivanje v namestitvah pri delodajalcu. Takšno pozivanje delavcev oz. celo odrejanje je popolnoma nezakonito in verjetno celo neustavno. Prosti čas zaposlenega je njegova pravica v katero delodajalec ne sme posegati. Vsakršno drugačno ravnanje s strani odgovornih bi vodilo v konflikt s sindikatom.

Zato takšni pozivi, ki niso del dogovora oz. bolje rečeno niso volja zaposlenega, so absolutno neprimerni in pozivamo vse, ki so bili deležni takšnega ravnanja, da se obrnejo na Sindikat KC, kjer bomo sprožili ustrezne postopke.

 

Preseganje kompetenc in s tem povezan kadrovski primanjkljaj:

Ostro obsojamo vsakršne pozive, ki želijo derogirati obstoječ dokument Temeljne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, na podlagi katerega so v skladu z 38. členom ZZDej-K, zaposleni v ZN s srednješolsko izobrazbo bili razporejeni na delovna mesta DMS.

Nedopustno je, da se sedaj od zaposlenih, ki nimajo priznanih kompetenc zahteva, da opravljajo dela in naloge, za katere niso ne ustrezno plačani niti jim delodajalec priznava ustrezen status. Zahtevamo, da vodstvo UKCL nemudoma uredi stanje glede preseganje kompetenc in v kolikor meni, da obstajajo zaposleni, ki niso bili pravočasno premeščeni na delovna mesta DMS, to stori sedaj in odpravi morebitne krivice! Tiste zaposlene, ki nimajo priznanih kompetenc, pa naj nemudoma preneha siliti v ravnanja, ki jih lahko potisnejo v pravno težaven položaj in naj jim odreja delo v skladu z njihovo izobrazbo, ter predpisi, ki določajo kompetence in aktivnosti.

V UKCL prav tako že nekaj let opozarjamo na kadrovski primanjkljaj, ki je iz dneva v dan večji. Primeroma smo že v dopisu iz leta 2018 vodstvo opozarjali: »…tako kader zdravstvene nege, DMS in SMS (v nadaljevanju medicinske sestre), kot drugi zaposleni npr. bolničarji negovalci, strežnice, oskrbovalke, tehnično podporno osebje, administratorji, kuharji in drugi, po večini izgorel in preutrujen, da bi svoje naloge opravljal kvalitetno in v skladu s stroko. Menimo, da je kadrovski primanjkljaj previsok in vodi v rušenje sistema…«

»Ne moremo govoriti o zagotavljanju varnosti pacientov in bolnikov, medtem ko je število kadra tako nizko, da se že tisti zaposleni, ki so prisotni morajo odpravljati na bolniške odsotnosti, kajti takšnega bremena enostavno ne zmorejo več. V nekaterih primerih morajo poleg pregledovanja predpisane terapije medicinske sestre opravljati tudi druge zadolžitve, ki nedvomno ne sodijo v njihov delokrog«

Namesto, da se sedaj dobesedno krpajo luknje s prostovoljci in študenti, bi tako Vlada RS, Ministrstvo za zdravje, kot vsa vodstva UKCL do sedaj, z zaposlitvijo ustreznega števila kadra močno omilila trenutno situacijo. Zato vsakršno sprenevedanje, da jih je ta situacija »presenetila« meji na slabo komedijo!

 

Lep sindikalni pozdrav,                                                                                    

Predsednik Sindikata KC, Vladimir Lazić

 

ELEKTRONSKA OBLIKA DOPISA