Sindikat KC obvešča, da smo dne 18.9.2019 v sodnem sporu Sindikat KC in g. Andrej Dočinski, g. Damir Janekovič in ga. Saša Kozolc, sklenili skupno sodno poravnavo, s katero smo uredili vsa medsebojna razmerja in si bomo vsi skupaj še nadalje prizadevali za skupno sodelovanje in doseganje skupnih ciljev.