Obvestilo članstvu in zainteresirani javnosti

 

Spoštovani in spoštovane,

podpisani sindikati želimo z naslednjim dopisom osvetliti nedavne dogodke v zvezi z izplačilom oz. neizplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah, ter predvsem vlogo, ki smo jo sindikati imeli skozi cel postopek »usklajevanja« z vodstvom UKCL. Sindikati smo vse do petka 17. 4. 2020 poskušali z vodstvom UKCL doseči dogovor o izplačilu navedenega dodatka, tako z namenom ohranjanja socialnega dialoga, kot predvsem želje po skupni rešitvi, ki bi jasno poslala signal zaposlenim, da le delajo v vrhunski ustanovi. Po našem mnenju celo eni najboljših v tem delu Evrope, ki je od začetka epidemije skrbela tudi za več kot 70 % vseh okuženih s Covid-19  v Republiki Sloveniji.

Na žalost smo prejeli zadnji predlog vodstva, ki pa se v bistvenem razlikuje od tistega, ki smo ga sindikati (z izjemo FIDES-a) med seboj uskladili in poslali vodstvu. Sindikati, ki predstavljamo praktično 80 % vseh zaposlenih v UKCL, smo bili in ostajamo mnenja, da 65 % dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena KPJS zaradi razglasitve epidemije pripada vsem zaposlenim ne glede na posamezno delovišče! Vodstvo UKCL se s tem ni strinjalo (obrazložitve, zakaj se ne strinja, nismo prejeli) in se po zadnjem poslanem predlogu očitno še vedno ne strinja. Želeli smo, da bi naši argumenti bili dovolj močni, da bi tehtnico prevesili na stran vseh zaposlenih v zdravstvu, ki trenutno z nadčloveškimi napori skrbijo, da se sistem ne podre. Ekipe zaposlenih so zmanjšane na minimum, delo opravljajo v veliki meri v 12-urnih izmenah, nadur praktično da ni, vsakodnevno že z vstopom v UKCL in registracijo delovnega časa tvegajo prenos okužbe s Covid-19, za vse te napore pa so sedaj tako »nagrajeni!« Nerazumno se nam zdi, da bodo sedaj zaposleni v službah, kot so TVS, SUPAS, Lekarna UKCL, KIMDPŠ, KNM, KIKKB, DCZL in drugi iz predloga vodstva izvzeti, ter bodo zato prejeli dodatek v višini 65% le za 60 % delovnega časa. Kot da so ostalih 40% delovnega časa bili nekje na varnem in ne v UKCL ter opravljali svoje delo.  

Še bolj nedopustno se nam zdi, da je vodstvo UKCL gluho za naša opozorila, da so največji zdravstveni zavodi, nekateri tudi v neposredni bližini UKCL, izplačali dodatek v višini 65 % vsem zaposlenim! Med drugim Onkološki inštitut, ZD Ljubljana, DSO Danice Vogrinec v MB itd.

Ponovno opozarjamo, da je dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 1. odstavka 39. člena KPJS opredeljen brez posebnih kriterijev in stranke v kolektivni pogodbi niso dale nobene podlage za njihovo določitev. Komisija za razlago določb Kolektivne pogodbe za javni sektor je z navedeno razlago, ki je bistveno v korist delodajalcem, presegla svoje pristojnosti, posegla v samo vsebino kolektivne pogodbe, ter predvsem s preglasovanjem sindikalnih predstavnikov več kot očitno zgolj uresničila navodilo »višjih instanc«, ne upoštevaje dejanske pravne norme oz. razlage pravnega akta.

Ne glede na navedeno želimo jasno poudariti, da gre vseeno za denarno terjatev, ki je neposredno iztožljiva, zastara pa v roku petih let, kar pomeni, da bomo za vse člane po začetku normalnega delovanja sodišč začeli z vlaganjem tožb na delovno in socialno sodišče z zahtevki po izplačilu dodatka.

S spoštovanjem,

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Predsednik Vladimir Lazić l. r.

 

SPUKC – sindikat zdravstva Slovenije

Predsednik Andrej Dočinski l. r.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije – enota UKCL

Predsednica Saša Kotar l. r.

 

Sindikat sevalcev Slovenije – PERGAM

Predsednik Robert Kokovnik l. r.

 

FLORENCE – sindikat medicinskih sester PERGAM

Predsednik Miha Benet l. r.

 

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije – enota UKCL

Boštjan Plahutnik l. r.

 

DOPIS V ELEKTRONSKI OBLIKI