Člani in članice Sindikata KC,

Zaposleni in zaposlene v UKCL

Ljubljana, 10. 9. 2020

Št. dokumenta: D-039/2020

 

OBVESTILO –  Ureditev plačila regresa za prehrano v UKCL, zavrnjene solidarnostne pomoči ob elementarnih nesrečah, redna delovna uspešnost v javnem sektorju!

 

Spoštovani in spoštovane,

V nadaljevanju podajamo obvestilo glede ureditve plačila regresa za prehrano, zavrnjenih solidarnostnih pomoči ob elementarnih nesrečah, ter redni delovni uspešnosti v javnem sektorju.

 

Ureditev plačila regresa za prehrano v UKCL:

V Sindikatu kliničnega centra smo že nekaj let opozarjali na neustreznost obračuna plačila regresa za prehrano v UKCL. Na žalost se do danes zadeva ni uredila, zato smo dne 4.8.2020 na generalnega direktorja UKCL naslovili poziv pred tožbo, s katerim smo UKCL zadnjič pozvali za ureditev nastale situacije.

Kot izhaja iz dela našega poziva pred tožbo: »Trenutno se v UKCL povračilo regresa za prehrano izračunava na podlagi formule, ki je po našem prepričanju nezakonita in v praksi povzroča težave, saj prihaja v nasprotje z 102. členom KPDZSV, ter 166. členom ZUJF. Trenutno se zaposlenim v UKCL regres za prehrano obračunava na način;.  Primer za mesec februar: »zaposleni ima 160 normiranih ur, 20 delovnih dni in dobi skupaj dnevnega povračila za malico 3,62 EUR«. V kolikor bi upoštevali malico kot to predvideva KPDZSV in celo Zakon o uravnoteženju javnih financ, bi imel zaposleni povračilo malice obračunano na način 3,94 EUR x 20 delovnih dni, ter nadalje na vsakih napolnjenih 8 ur dela preko rednega delovnega časa 3,94 EUR. S tem je bil zaposleni lahko oškodovan tudi do nekaj deset EUR. (Sicer se je od našega prvega poziva višina regresa za prehrano spremenila in sicer sedaj znaša 4,02 EUR, vendar je logika enaka)«, smo vodstvo pozvali h zakonitemu ravnanju.

Po sestanku z vodstvom in strokovnimi službami UKCL dne 4.9.2020 smo dogovorili okviren termin rešitve najkasneje do konca leta 2020, saj je težava v tehnični izvedbi oz. načinu kako pridobiti potrebne podatke za pravilno obračunavanje regresa za prehrano.

 

Zavrnjene solidarnostne pomoči ob elementarnih nesrečah:

Obveščamo Vas, da so v UKCL, Onkološkem inštitutu in pri drugih delodajalcih, kjer so naši člani zaposleni in smo za njih oddali vloge za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi elementarne nesreče, zavrnili naše zahtevke za plačilo navedene pomoči.

 

V kolikor smatrate, da ste imeli utemeljen zahtevek za izplačilo solidarnostne pomoči (Vam je nastala dejanska škoda!) in imate za to tudi dokazila, da se obrnete na pisarno Sindikata Kliničnega centra, kjer Vam bomo po najboljših močeh poskusili pomagati in vlagali tožbene zahtevke.

 

Redna delovna uspešnost v javnem sektorju:

V Sindikatu KC smo kot pripombe na predlog Pravilnika o delovni uspešnosti, ki so ga pripravili v UKCL navedli naslednja pričakovanja, ki po našem mnenju morajo biti del pravilnika, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do zlorab.

  1. Izplačilo redne delovne uspešnosti v kvartalih (predlog UKCL – dvakrat letno)
  2. Vsota točk posameznega javnega uslužbenca, za katerega je bilo v postopku ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost ugotovljeno, da je dosegel nadpovprečne delovne rezultate, se objavi znotraj organizacijske enote (takšne dikcije UKCL ni predlagal, ampak Sindikat KC, saj smo mnenja, da lahko zgolj s transparentnostjo dosežemo, da se ne bo izplačevala delovna uspešnost »po obrazih«!)
  3. Predlagali smo brisanje alineje, ki je navajala, da se bo javni uslužbenec strokovno izpopolnjeval na lastno iniciativo in bo na tekočem z novostmi na svojem strokovnem področju. Če bi obveljala takšna alineja bi se potem lahko znašli v absurdnih situacijah, ko bi npr. strežnica morala preučevati novosti na področju čistil, skladiščnik preučevati karakteristike viličarjev itd., tako da bi na podlagi takšnih absurdnih situacij lahko bili nižje ocenjeni.
  4. Dodali smo alinejo, ki izhaja iz 115. člena KPDZSV: »Sindikalni zaupnik, ne glede na to ali opravlja funkcijo profesionalno ali neprofesionalno, ne more prejemati plače iz naslova delovne uspešnosti nižje od povprečne ocene delovne uspešnosti v zavodu.«
  5. Še nekaj vsebinskih pripomb, ki so se nanašale na dikcijo posameznih členov in jih ni mogoče razumljivo zapisati v tem obvestilu.

 

Lep sindikalni pozdrav,                                                                                     

Predsednik Sindikata KC

Vladimir Lazić

 

OBVESTILO V ELEKTRONSKI OBLIKI