Uvrstitev zaposlenih v laboratorijih za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve:

Skupaj s Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM in Sindikatom laboratorijske medicine Slovenije smo poslali izjavo za javnost s katero opozarjamo na dejstvo, da zaposleni v laboratorijih, ki opravljajo tudi analize brisov in drugih vzorcev okuženih s COVID-19, torej najbolj kužen biološki material, še vedno niso vključeni med upravičence do dodatka za delo v rizičnih razmerah oziroma do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 86. oziroma 87. členu ZIUPOPDVE.

Prepričani smo, da bi do dodatka morali biti upravičeni vsi zaposleni v laboratorijski dejavnosti, ki dnevno ravnajo s kužninami COVID-19 pozitivnih pacientov.

 

Vračanje že izplačanih dodatkov

UKCL je ob pošiljanju seznama za upravičenost zaposlenih do dodatka po 87. členu ZIUPOPDVE in dodatka po 56. členu ZZUOOP »opozoril« vodje, da bodo od zaposlenih terjali vračilo že izplačanega dodatka, v kolikor ne prejmejo povračila stroškov za izplačilo dodatkov s strani Ministrstva za zdravje.

Takšno ravnanje ostro obsojamo in zahtevamo tako od resornega ministrstva naj preneha s sprenevedanjem, kot od UKCL in drugih delodajalcev naj jim ne pade na misel, da bi te dodatke zahtevali od zaposlenih nazaj. V nasprotnem primeru bomo v Sindikatu kliničnega centra storili vse, da zaščitimo interese naših članov.

 

Upoštevanje prihodkov iz naslova dodatkov v letu 2020 pri vštevanju v letno davčno osnovo

PKP 7 (ZIUPOPDVE) je za zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva določil, da se določeni dodatki po navedenem zakonu ne vštevajo v letno davčno osnovo. To določa 59. člen ZIUPOPDVE in navaja dodatke, k se ne vštevajo v dohodnino:

 

Za zaposlene v zdravstvu in nekaterih delih sociale se torej ne vštevajo:

–           Dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), 65% DODATKA PO KPJS

–           Dodatek po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP), DO 100% DODATKA V PRVEM VALU EPIDEMIJE

–           Dodatek po 54. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP), – dodatek za zasebne izvajalce

–           Dodatek po 55. in 56. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), – 30% DODATKA ZA NEPOSREDNO DELO S COVID-19 PACIENTI

–           Dodatek po 125. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) – 65% dodatek za direktorje za polovični delovni čas in

–           Dodatki po 32., 33., 86. in 87. členu ZIUPOPDVE. – 30% DODATEK ZA PLAČNO SKUPINO J

 

Krizni dodatek v višini 200 EUR

PKP 7 je prav tako predvidel »krizni dodatek« v višini 200 EUR za zaposlene katerih plača ne presega dvakratnika minimalne plače in ni zaposlen pri posrednem ali neposrednem proračunskem uporabniku (to pomeni v zasebnem sektorju).

»Krizni dodatek« tako ni bil namenjen zaposlenim v javnem sektorju, zato smo predlagali da se v PKP 8 vnese določba s katero bi se teh 200 EUR namenilo tudi zaposlenim v javnem sektorju katerih plača ne presega dvakratnika minimalne plače.

 

Lep sindikalni pozdrav,                                                                                     

Predsednik Sindikata KC

Vladimir Lazić

 

DOPIS V ELEKTRONSKI OBLIKI