V Sindikatu Kliničnega centra pozdravljamo potezo vodstva, da se je na prošnjo sindikatov odločilo posredovati razloge za oblikovanje Izjave o etičnem in nekoruptivnem ravnanju ter varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ter smo tako izpolnili obljubo, kot smo že v prvotni objavi napisali, da takoj ko prejmemo dodatna pojasnila bomo o tem obvestili člane in zaposlene.

Seveda kot je bilo že prvotno mnenje, ki se je izkazalo za točno, da zaposleni te izjave niso dolžni podpisovati, smo v vodstvu Sindikata KC pomirjeni, da je vodstvo UKCL posredovalo takšen dokument in tako dodatno pojasnilo svoje namere ob izdaji izjave.

 

Ponovno ponavljamo, da tako kot piše v spodnji izjavi, zaposleni niso dolžni podpisati izjave, dolžni so spoštovati zakone, kodekse in pravilnike UKCL, odločitev o podpisu izjave je pa domena vsakega posameznika.

 

Prav tako bi na tej točki ponovno opozorili vse zaposlene in člane, da so ne glede na podpis izjave dolžni spoštovati zakonske predpise, kar v Sindikatu KC trdimo od samega začetka in bomo tako kot piše v spodaj navednem dokumentu skupaj prispevali k skupnemu cilju obvladovanja in preprečevanja nezakonitosti.