Spo scaron;tovani, 

 

Konec leta se približuje s svetlobno hitrostjo. Še malo in že bo tu praznično obdobje in z njim obdobje obdarovanj. Kot vsako leto želimo tudi letos razveseliti otroke svojih članov.

 

Po sklepu PREDSEDSTVA SINDIKATA KC z dne 20.09.2018, da bo tudi letos obdaritev otrok ob koncu leta, obrazce »za novoletno obdaritev otrok – NOO 2018« smo poslali predsednikom osnovnih sindikalnih organizacij, zato se za vpis otrok obrnite na njih.

 

Obdarili bomo otroke, ki so rojeni v času od 01.07.2010 do 30.06.2017.

 

Obdaritev otrok bo 15. in 16. decembra 2018  v avli UKC-ja.

 

Obdaritev otrok je mogoča tudi za SAMOPLAČNIKE (člane sindikata), darilo poravnate na blagajni SINDIKATA KC  v višini 36,00 € najkasneje do 13. novembra 2018.

 

V kolikor boste potrebovali kakršno koli dodatno informacijo, pokličite v pisarno sindikata (interna 24-91 ali 51-91).