V nadaljevanju objavljamo dopis, ki je bil posredovan celotnemu vodstvu UKCL, predsedniku Sveta zavoda UKCL, ter Ministrstvu za zdravje. Trenutno stanje v celotnem UKCL je nevzdržno, predvsem je to razvidno v enotah intenzivne terapije, saj praktično pokajo po šivih. Ravno zato javno objavljamo dopis, ki je bil posredovan vodstvu, saj si želimo, da se končno stvari začnejo premikati na bolje in se delavcem zagotovi ustrezno delovno okolje in ustrezno število kadra.