Spoštovani, v nadaljevanju objavljamo dopis, ki je bil naslovljen na vodstvo UKCL, zaradi netransparentnosti pri izplačilu sredstev pri izvajanju dodatnih programov ZZZS, saj se trenutno sredstva delijo po nekem ključu, ki ni nikomur znan. Predstojniki odgovornost prelagajo na vodstvo UKCL, le to pa nam ni dalo jasnega odgovora, kako se sredstva delijo. Zato pozivamo vodstvo UKCL, naj nemudoma pripravi pravilnik o delitvi sredstev, ki jih zagotavlja ZZZS za izvajanje dodatnih programov!